Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten: verschil tussen versies

vrije toegang / gratis
(van gratis onderwijs)
(vrije toegang / gratis)
*art. 11: [[recht op een adequate levensstandaard]]
*art. 12: recht op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke [[gezondheid]].
*art. 13: recht op vrije toegang tot [[onderwijs]] en vrije schoolkeuze, ook op [[gratis onderwijs]]
*art. 15: recht op deelname aan [[cultuur]] en [[wetenschap]]