Demografische transitie: verschil tussen versies

83 bytes toegevoegd ,  4 jaar geleden
k
(→‎Verloop: volstrekt irrelevant en bovendien niet altijd waar (er staat niet voor niets vaak!))
 
== Europa ==
{{zieook|Zie ook [[Geschiedenis van Europa#De moderne tijd (± 1800 - ± 1945)]]}}
De bevolking van [[Europa (werelddeel)|Europa]] steeg van 163 miljoen in 1740 tot 408 miljoen in 1900. Dankzij betere [[landbouw]]- en [[veeteelt]]methoden en de teelt van nieuwe gewassen ([[maïs]], [[aardappels]]) namen de opbrengsten sterk toe en kon de groeiende bevolking gevoed worden. Dit werd ook mogelijk gemaakt door een verbetering van het [[klimaat]]. Dankzij onder meer verbetering van de [[hygiëne]] en verlaging van de huwelijksleeftijd versnelde na 1800 de groei nog. Hoewel Europa in de negentiende eeuw regelmatig geteisterd werd door uitbraken van [[cholera]], kwamen [[epidemie]]ën, met name dankzij de aanleg van drinkwaterleidingen en rioleringssystemen, na 1870 veel minder voor. Een uitzondering hierop vormde de uitbraak van de [[Spaanse griep]] in 1918/1919, waarbij miljoenen Europeanen omkwamen. De demografische transitie werd op gang gebracht door de [[mechanisering]] in de [[landbouw]] en liep grotendeels parallel aan de [[industriële revolutie]] die zorgde voor hogere productie van kleding, gereedschappen en dergelijke. Dit gaf ook uitbreiding van [[werkgelegenheid]]. De snel toenemende [[verstedelijking]] bood een woonplek aan de expanderende bevolking.