Vrijhandel: verschil tussen versies

1.953 bytes toegevoegd ,  4 jaar geleden
stukje uit Vivat Encyclopedie deel X (Stereotomie - ZZ) over de ontstaan en verdere geschiedenis van vrijhandel toegevoegd.
(goedkoop toegevoegd voor graan uit de VS)
(stukje uit Vivat Encyclopedie deel X (Stereotomie - ZZ) over de ontstaan en verdere geschiedenis van vrijhandel toegevoegd.)
N.H. Nijst - De oude leer der handelsvrijheid en de nieuwe beschermingstheorie ten onzent getoetst aan wetenschap en ervaring, (Maastricht 1891)
M.W.F. Treub - Vrijhandel en bescherming voor Nederland (Amsterdam 1904)
 
Voor de negentiende eeuw was het dan heel gewoon dan kooplieden vergoedingen moesten betalen aan de (plaatselijke) overheden voor de bescherming die hen geboden werd.
Men werd daardoor beschermd tegen onrecht en overlast. Later heeft dit plaats gemaakt voor het denkbeeld, dat de overheid haar bescherming niet verkoopt maar verleent. Het gevolg hiervan was, dat men fundamenteel anders ging denken over zaken als uitvoer-, doorvoer- en invoerrechten. Allerlei belemmeren op dit gebied werden zoveel opgeruimd. Hier speelde ook het 18e-eeuwse idee van 'natuurlijke vrijheid' een rol. Prominente voorstanders van deze 'natuurlijke vrijheid' verkondigen de leer dat 'ruil' indirecte voortbrenging is. De ruil belemmeren is schadelijk voor beide partijen. Of het nu gaat om personen, steden, landen, verkopers en kopers. Ze zijn tegennatuurlijk en brengen schade toe aan de algemene welvaart.
Toch lukte het de voorstanders niet altijd om in voldoende mate aan te tonen, dat het beter was om van oudsher bestaande beschermingen op te heffen. Weliswaar waren er binnen landen de handelsbelemmeringen tussen provincies en steden opgeheven. Maar tussen staten lag dit wel een stuk gecompliceerder. Daar behield men nog (vast) aan een aantal protectionistische maatregelen.
In de negentiende eeuw woei er een liberale wind door Engeland. Het gevolg was een enorme verlaging of zelfs afschaffing van bepaalde tarieven door Engeland. Vele landen op het Europese continent volgden het voorbeeld van Engeland. Zodat vrijhandel het adagium werd.
Zoals hiervoor geschreven heeft het laatste kwart van de negentiende eeuw door de landbouwcrisis de discussie op gang of vrijhandel wel zo'n goed idee was. Men ging in Europa steeds meer door het heffen van invoerrechten de eigen boeren beschermen tegen goedkoop graan uit Amerika.
[Bron: Vivat's: geïllustreerde Encyclopedie", Deel X, stereotomie - ZZ, Uitgeverij maatschappij "VIVAT" Amsterdam, blz 7763 en 7764]
 
 
134

bewerkingen