Vergrijzing: verschil tussen versies

1 byte verwijderd ,  4 jaar geleden
{{Legenda|#808000|22 - 24%}}
{{Legenda|#006400|24% of meer.}}]]
De term '''vergrijzing''' is een aspect van een verandering in de bevolkingssamenstelling. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt (zie ook [[Veroudering (mens)|veroudering]]). Vergrijzing is zichtbaar in de vorm van de [[Bevolkingspiramide|bevolkingspiramide]]. Vergrijzing doet zich voor wanneer het [[geboortecijfer]] derrmate laag is dat de bevolking veroudert en daarna zelfs niet meer in stand gehouden wordt ([[denataliteit]]). Een periode van vergrijzing gaat vaak gepaard met [[bevolkingsdaling]]. In de nabije toekomst zullen steeds meer regio’s en gemeenten te maken krijgen met teruglopende aantallen inwoners en huishoudens. In sommigesommie regio’s, zoals Zuid-Limburg, is dit nu al het geval.<ref>[http://www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/Krimp_en_ruimte.pdf 2006-Krimp en ruimte van het RPB]</ref><ref>[http://www.ruimtemonitor.nl/kennisportaal/default.aspx?pid=34&indicatorid=3806&themeId=65&id=2&homepage Bevolkingskrimp in Nederland 2005-2025]</ref><ref>[http://www.ruimtemonitor.nl/kennisportaal/default.aspx?menucomid=23&pid=34&id=3807&themeId=65 Huishoudenskrimp in Nederland 2005-2025]</ref>
 
Niet alleen [[westerse wereld|westerse]] landen hebben te maken met dit proces. In Japan zal de verandering van de bevolkingssamenstelling zelfs sterker zijn dan in de meeste andere landen. In China hebben bevolkingspolitiek, voorkeur voor jongens en [[abortus]] gezorgd voor een mannenoverschot. De meeste ontwikkelingslanden zullen met het verschijnsel te maken krijgen, volgens projecties van de VN.