Joegoslaviëtribunaal: verschil tussen versies

49 bytes toegevoegd ,  3 jaar geleden
k
Wikipedia:Wikiproject/SpellingCheck. Help mee!, replaced: deel uit maken → deel uitmaken (2), hoofdbetekenissen gecontroleerd met AWB
k (Wikipedia:Wikiproject/SpellingCheck. Help mee!, replaced: deel uit maken → deel uitmaken (2), hoofdbetekenissen gecontroleerd met AWB)
| motto =
| type = Internationaal strafhof
| werktalen = [[Engels (hoofdbetekenis)|Engels]]
| opgericht = 25 mei 1997
| voorganger =
{{Zijbalk Internationaal Strafrecht}}
 
Het '''Joegoslaviëtribunaal''' ([[Engels (hoofdbetekenis)|Engels]]: ''International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia'' (ICTY); [[Frans (hoofdbetekenis)|Frans]]: ''Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie'' (TPIY))<ref>De officiële naam van het tribunaal luidt voluit in het Engels: 'International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991'; in het Frans: 'Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991'.</ref> is een [[Hof (internationaal recht)|internationaal tribunaal]] voor het vervolgen van personen die worden verdacht van het schenden van internationaal humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van het voormalig Joegoslavië vanaf 1 januari 1991.
 
Het tribunaal, gevestigd in het [[Aegongebouw]], is gelegen aan het [[Churchillplein (Den Haag)|Churchillplein]] in het noorden van de wijk [[Zorgvliet (Den Haag)|Zorgvliet]] in [[Den Haag]], tegenover het [[World Forum Convention Center]].
 
== Oprichting, gebouw en werkwijze ==
Sinds het begin van het uitbreken van de [[Oorlogen in Joegoslavië|Joegoslavische burgeroorlog]] (1991-1995) heeft dit conflict de [[internationale gemeenschap]] bezig gehouden. Op 25 september 1991 nam de [[VN-Veiligheidsraad]] zijn eerste resolutie met betrekking tot het conflict aan. In [[Resolutie_713_Veiligheidsraad_Verenigde_NatiesResolutie 713 Veiligheidsraad Verenigde Naties|resolutie 713]] sprak de Veiligheidsraad zijn bedenkingen uit met betrekking tot de schendingen van de [[staakt-het-vuren]] van 17 en 22 september 1991.<ref>{{en}}[http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/49/IMG/NR059649.pdf?OpenElement VN-Veiligheidsraad, 25 september 1991, Resolutie 713].</ref> In [[Resolutie_764_Veiligheidsraad_Verenigde_NatiesResolutie 764 Veiligheidsraad Verenigde Naties|resolutie 764]] van 13 juli 1992 sprak de Veiligheidsraad zijn ongenoegen uit over de vele schendingen van het [[internationaal humanitair recht|oorlogsrecht]] en waarschuwde dat de daders van [[oorlogsmisdaden]] individueel aansprakelijk waren voor hun daden.<ref>{{en}}[http://unscr.com/files/1992/00764.pdf VN-Veiligheidsraad, 13 juli 1992, Resolutie 764], paragraaf 10.</ref> Op 13 augustus 1992 nam de Veiligheidsraad [[Resolutie_771_Veiligheidsraad_Verenigde_NatiesResolutie 771 Veiligheidsraad Verenigde Naties|resolutie 771]] aan. In deze resolutie veroordeelde hij wederom de vele schendingen van [[internationaal humanitair recht]] en met name de vele schendingen met betrekking tot burgers. De Veiligheidsraad veroordeelde specifiek diegenen die zich schuldig hadden gemaakt aan [[etnische zuivering|etnische zuiveringen]]en en riep alle partijen op om onmiddellijk alle gevechten te staken.<ref>{{en}}[http://unscr.com/files/1992/00771.pdf VN-Veiligheidsraad, 13 augustus 1992, Resolutie 771], paragraaf 1, 2 en 3.</ref> Op 6 oktober 1992 kwam de Veiligheidsraad met [[Resolutie_780_Veiligheidsraad_Verenigde_NatiesResolutie 780 Veiligheidsraad Verenigde Naties|resolutie 780]], waarin hij [[Secretaris-generaal van de Verenigde Naties|VN-secretaris-generaal]] [[Boutros Boutros-Ghali]] opriep om een onafhankelijke commissie van experten op te stellen, die belast werd met het verzamelen en doen van bevindingen met betrekking tot schendingen van het oorlogsrecht in het conflict.<ref>{{en}}[http://unscr.com/files/1992/00780.pdf VN-Veiligheidsraad, 6 oktober 1992, Resolutie 780], paragraaf 2.</ref> Een van de aanbevelingen van de commissie van experts was het instellen van een internationaal tribunaal belast met de vervolging van schendingen van het oorlogsrecht.<ref>{{en}}[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/25274 VN Secretaris-generaal, 10 februari 1993, Rapport S/25724]</ref> Naar aanleiding van dit rapport besloot de Veiligheidsraad op 22 februari 1993 in [[Resolutie_808_Veiligheidsraad_Verenigde_NatiesResolutie 808 Veiligheidsraad Verenigde Naties|resolutie 808]] tot de oprichting van het Joegoslaviëtribunaal. De Veiligheidsraad droeg daarbij de secretaris-generaal op om met een voorstel te komen voor het statuut van dit tribunaal.<ref>{{en}}[http://unscr.com/files/1993/00808.pdf VN-Veiligheidsraad, 22 februari 1993, Resolutie 808], paragraaf 1-2.</ref> Op 3 mei 1993 kwam de secretaris-generaal met het rapport waarin het statuut voor het Joegoslaviëtribunaal was vervat.<ref>{{en}}[http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_re808_1993_en.pdf VN-secretaris-generaal, 3 mei 1993, Rapport S/25704], statuut van het Joegoslaviëtribunaal</ref>. Op 25 mei 1993 bekrachtigde de Veiligheidsraad het statuut in [[Resolutie_827_Veiligheidsraad_Verenigde_NatiesResolutie 827 Veiligheidsraad Verenigde Naties|resolutie 827]] waarmee de oprichting van het Joegoslaviëtribunaal een feit was.<ref>{{en}}[http://unscr.com/files/1993/00827.pdf VN-Veiligheidsraad, 3 mei 1993, Resolutie 827], paragraaf 1-3.</ref> Het tribunaal werd in [[Den Haag]] gevestigd, en was in grote mate gebaseerd op de [[Internationaal_rechtInternationaal recht#Rechtsbronnen|algemene rechtsbeginselen der naties en de internationale gewoonte]].
 
Het tribunaal is gehuisvest in het [[Aegongebouw]] aan het Churchillplein, dat is aangekocht door de VN. Het gebouw is door de architect [[Ad van der Steur]] ontworpen (1951-1953) voor de verzekeraar EN/NEN, later Ennia, een rechtsvoorganger van [[Aegon]].
Uit de jurisprudentie van het Joegoslaviëtribunaal komen vijf verdere vereisten naar voren:
*(i) Er moet sprake zijn van een aanval;
*(ii) De handeling van de dader moet deel uit makenuitmaken van deze aanval;
*(iii) De aanval moet gericht zijn tegen een burgerdoel;
*(iv) De aanval moet wijdverbreid ''of'' systematisch zijn;
*(v) De dader moet weten dat zijn handeling deel uit maakuitmaakt van een patroon van wijdverbreide of systematische misdrijven gericht tegen een burgerbevolking ''en'' weten dat zijn handeling in zulk een patroon past.<ref>{{en}}[http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf ICTY], 12 juni 2002, IT-96-23/1-A ''Kunarac'', paragraaf 85.</ref>
 
Ook werd in beginsel vereist dat deze misdrijfen werden gepleegd als deel van overheidsbeleid/op staatsgezag. Echter, in de Kunurac-zaak besloot de kamer voor hoger beroep dat het vereiste van overheidsbemoeinis niet meer vereist was: dit zou verdisconteerd zijn in het vereiste dat er sprake moet zijn van een wijdverbreide of systematische aanval.<ref>{{en}}[http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf ICTY], 12 juni 2002, IT-96-23/1-A ''Kunarac'', paragraaf 98.</ref> Bassiouni is van mening dat deze uitspraak opmerkelijk is, omdat het [[Internationaal Strafhof]] beide eisen kent in zijn omschrijving van misdrijven tegen de menselijkheid. Het Statuut van Rome wordt daarbij gezien als codificatie van de huidige stand van het internationaal gewoonterecht, waardoor de uitspraak van het Joegoslaviëtribunaal geen volkenrechtelijke grondslag zou hebben.<ref>{{aut|M.C. Bassiouni}}: Crimes Against Humanity - Historical Evolution and Contemporary Application, New York: CUP 2011, p. xxxiii-xxxiv.</ref>
 
=== Gesloten zaken (o.a.) ===
* President [[Slobodan Milošević]], de rechtszaak was in gang, maar verdachte stierf op 11 maart 2006 in de gevangenis in Scheveningen, mogelijk aan het gebruik van rifampicine. Werd verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden. <ref>{{nl}}[http://web.archive.org/web/20140820154240/http://www.kb.nl/dossiers/maatschappij-algemeen/slobodan-milosevic-1941-2006 Slobodan Milosevic (1941-2006)], Koninklijke Bibliotheek, 13 maart 2006.</ref>
 
=== Vrijgesproken (o.a.) ===
123.989

bewerkingen