Personen- en familierecht: verschil tussen versies

14 bytes toegevoegd ,  5 jaar geleden
k
Linkfix, geen link naar dp’s, help mee!!
k (Linkfix, geen link naar dp’s, help mee!!)
Het '''personen- en familierecht''' is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met [[Familie (historisch)|afstamming]], [[Bevalling|geboorte]], [[huwelijk]] en [[echtscheiding]] en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het [[erfrecht]] wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.
 
Personen- en familierecht is zowel in Nederland als in België opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zie [[Burgerlijk Wetboek (Nederland)]] en [[Burgerlijk Wetboek (België)]]. Tevens maakt het onderdeel uit van verdragen zoals het Internationale [[Verdrag inzake de Rechten van het Kind]]. De belangrijkste internationale regels voor het familierecht, die ook in Nederland en België van grote invloed zijn, staan in het [[Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens]], het EVRM. Vooral het recht op family life (gezinsleven), artikel 8 EVRM, heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving.
 
Het personen- en familierecht beslaat ongeveer de helft van het rechtsbedrijf (in aantal procedures).
Het onderscheidt zich van andere delen van het recht met name door een grote mate van beslotenheid.
Openbaarheid van uitspraken is [[de facto]] niet van toepassing in het familierecht ([[Europees Hof voor de Rechten van de Mens|EHRM]]-Arrest P&B versus United Kingdom)
 
Vooral het onderdeel familierecht is regelmatig onderhevig aan wijzigingen.
 
== Onderdelen ==
* [[Voorlopige voorziening]]en die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie
* [[Ouderlijk gezag]], waaronder ontheffing en ontzetting
* [[Erkenning (familierecht)|Erkenning]] en ontkenning [[Vader (familie)|vaderschap]]
* [[Adoptie]]
* [[Ondertoezichtstelling]]en en uithuisplaatsingen
*Titel 5. Het [[huwelijk]]
*Titel 5A. Het [[geregistreerd partnerschap]]
*Titel 6. Rechten en verplichtingen van echtgenoten
**[[Onderhoudsplicht]]
*Titel 7. De wettelijke [[gemeenschap van goederen]]
*Titel 8. [[Huwelijkse voorwaarden]]
*Titel 9. [[Echtscheiding|Ontbinding van het huwelijk]]
*Titel 10. [[Scheiding van tafel en bed]] en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
*Titel 11. [[Afstamming]]
**Afdeling 3. [[Erkenning_(familierecht)#Nederland|Erkenning]]
*Titel 12. [[Adoptie]]
*Titel 13. [[Minderjarigheid]]
*Titel 14. Het [[Ouderlijk gezag#Ouderlijk_gezag_in_Nederland|gezag over minderjarige kinderen]]
*Titel 16. [[Curatele (Nederland)|Curatele]] - bescherming van meerderjarigen die hun belangen van vermogensrechtelijke en/of van immateriële aard zelf niet of niet voldoende kunnen behartigen, zoals mensen met een verstandelijke beperking of een verslaving of dementerende ouderen
*Titel 20. [[Mentorschap (juridisch)|Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen]] - bescherming van belangen van persoonlijke aard, in het bijzonder de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
 
Artikel 80b (in titel 5A) bepaalt dat op een geregistreerd partnerschap de titels 6, 7 en 8 van overeenkomstige toepassing zijn met uitzondering van het omtrent scheiding van tafel en bed bepaalde. Volgens het wetsvoorstel [[Wet scheiden zonder rechter]] wordt hieraan toegevoegd (een versoepelde) titel 9.
 
=== Wijzigingen ===
In 1995 werd het gezamenlijk gezag van [[ouders]] over hun [[kind (verwantschap)|kind]] als uitgangspunt ingevoerd. Minister [[Laurette Onkelinx]] heeft voorgesteld gezamenlijke zorg van vader en moeder als uitgangspunt te nemen en afspraken daarover beter afdwingbaar te maken. Dit wetsvoorstel is in maart 2006 aangenomen door de [[Kamer van Volksvertegenwoordigers]] en in september 2006 in werking getreden.
 
== Externe linklinks ==
* [http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656 Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek]
* [http://wetten.overheid.nl/BWBR0028743 Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek BES]
* [http://wetten.overheid.nl/BWBR0034090 Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap]
 
[[Categorie:Personen- en familierecht]]