Tapuit: verschil tussen versies

1 byte verwijderd ,  3 jaar geleden
k
vaste land > vasteland (n.a.v. Wikipedia:Wikiproject/SpellingCheck) Help mee!
k (vaste land > vasteland (n.a.v. Wikipedia:Wikiproject/SpellingCheck) Help mee!)
 
== Voorkomen in Nederland en Vlaanderen==
In Nederland is de tapuit een schaarse broedvogel in de [[duin (geografie)|duinen]] en zandverstuivingen. De soort broedde vooral op de [[Waddeneilanden]] en in mindere mate in de duinen van [[Noord-Holland]] en [[Zuid-Holland]]. Reeds in de jaren 1960 waren er aanwijzingen dat de vogel achteruit ging. In de jaren 1990 werd de tapuit schaars in de duinen op het vaste landvasteland. In het binnenland komt de tapuit nog regelmatig voor op droge heidevelden en zandverstuivingen op de [[Veluwe (streek)|Veluwe]], in [[Drenthe]] en Zuidoost-[[Friesland]]. Vooral in Zuidoost-Friesland ([[Aekingerzand]] bij [[Appelscha]]) houdt de tapuit min of meer stand.<ref>Bijlsma, R.G., F. Hustings & C.J. Camphuysen, 2001. Avifauna van Nederland 2. ISBN 9074345212</ref> In Limburg en Noord-Brabant is de tapuit een zeldzame broedvogel.
 
Gemiddeld gaat de tapuit echter hard achteruit. Door het intensieve gebruik van de grond in Nederland voor onder andere bebouwing, landbouw, bosaanplant, etc. is de hoeveelheid oppervlakte die geschikt is als broedgebied voor de tapuit enorm afgenomen. Door atmosferische [[depositie|stikstofdepositie]] zijn er steeds minder schrale open, zandige plekken die onmisbaar zijn voor de tapuit. Er wordt geprobeerd om woeste gronden te behouden en de duingebieden in stand te houden. Ook de afname van het aantal konijnen en dus oude konijnenholen waar de tapuit graag in broedt, vormen een probleem. Daarnaast kan predatie door vossen en verstoring door recreatie lokaal een negatieve invloed hebben. Op basis van recent onderzoek is door [[Vogelbescherming Nederland]], [[SOVON]], Stichting Bargerveen en [[Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren|VBNE]] een beschermingsplan voor de tapuit uitgewerkt. In de resterende kerngebieden worden maatregelen genomen om de dynamiek in het landschap te herstellen en het juiste begrazingsbeheer toe te passen. Op geschikte locaties waar konijnenholen ontbreken worden nestkasten ingegraven als kunstmatige broedplaatsen voor de tapuit. Waar nodig wordt als laatste redmiddel nestbescherming toegepast.<ref>Chris van Turnhout et al. ''Toevlucht voor de tapuit - Bescherming van een bijzondere trekvogel.'' Vogelbescherming Nederland, 2014</ref>
4.651

bewerkingen