Afgezonderd particulier vermogen: verschil tussen versies

kleine aanpassingen
(noot niet meer nodig, er is nu een link)
(kleine aanpassingen)
'''Afgezonderd particulier vermogen (APV)''' is een financiële constructie waarbij een persoon of familie geld afstaat aan een entiteit met of zonder [[rechtspersoon]]lijkheid zonder daar formeel (mede)eigenaar van te worden, maar waarbij deze persoon of familie feitelijk uiteindelijk wel de opbrengsten van het vermogen geniet en/of het vermogen terugkrijgt. Een voorbeeld is een [[trust (rechtsvorm)|trust]].
 
== Definitie ==
Een afgezonderd particulier vermogen wordt gedefinieerd in artikel 2.14a van de [[Wet inkomstenbelasting 2001]]. Het gaat om een afgezonderd vermogen (onafhankelijk van de juridische vormgeving), niet zijnde een [[sociaal belang behartigende instelling]], waarmee meer dan bijkomstig een particulier belang wordt beoogd, tenzij tegenover de afzondering van dit vermogen een uitreiking van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelgerechtigdheid of daarmee vergelijkbare rechten heeft plaatsgevonden, of een economische deelgerechtigdheid is ontstaan.<ref>Dit is ingevoerd bij de ''Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)''. De wet is op 1 januari 2010 in werking getreden.</ref>
 
Potentieel zou dit zg. ''zwevend vermogen'' kunnen zijn, waardoor belasting wordt ontweken. Om dit te voorkomen worden de bezittingen en de schulden van een afgezonderd particulier vermogen toegerekend aan de inbrenger, en bij diens overlijden aan zijn erfgenamen, waardoor hierover inkomstenbelasting, [[erfbelasting]] e.d. kan worden geheven. Afgezonderd particulier vermogen als aparte entiteit wordt dus genegeerd, het vermogen wordt zodoende [[fiscaal transparant]] behandeld.<ref>artikel 2.14a van de [[Wet inkomstenbelasting 2001]], art 16, 17 en 26a van de Successiewet 1956.</ref>
 
 
Dit sluit volgens de regering aan bij de bestaande praktijk dat in nagenoeg alle gevallen de erfgenamen ook de begunstigden zijn van het APV. Ingeval niet-erfgenamen begunstigden zijn dan hebben deze begunstigden doorgaans een concreet recht richting het APV. Zo'n concreet recht wordt bij deze begunstigde belast en blijft buiten aanmerking bij de erfgenamen, de toerekening betreft slechts het discretionaire deel.
 
== Tegenbewijsregeling: ==
 
De toerekening is niet van toepassing met betrekking tot een erfgenaam, ingeval blijkt dat deze persoon en diens partner niet rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde zijn van het afgezonderd particulier vermogen en dit ook niet kunnen worden.
 
Anstalts, stichtingen) zijn waarbij Nederlandse heffingsbelangen spelen. De Belastingdienst heeft vastgesteld dat een APV gemiddeld een vermogen heeft van € 2,7 miljoen (een substantieel bedrag moet in een APV zijn gestort wil dat rendabel zijn gelet op de instandhoudingskosten). Er zijn ook enkele zeer grote APV’s in beeld waarbij het vermogen uitkomt boven € 1 miljard. Te verwachten is dat als gevolg van de nieuwe wetgeving nog
verschillende zeer grote APV’s in beeld komen. Op basis van deze cijfers komt de regering uit op een raming van € 30 miljard vermogen. Over deze vermogens wordt in het nieuwe stelsel jaarlijks inkomstenbelasting
geheven en bij overlijden van de inbrenger wordt erfbelasting geheven. Schenkt het APV dan komt schenkbelasting in beeld. Dit zijn voorzichtige schattingen, andere schattingen komen op een veelvoud uit. De verwachte afname van het vermogen in APV's als gevolg van het nieuwe regime (de APV wordt minder aantrekkelijk) doet niet af aan het voordeel voor de staat van de nieuwe fiscale behandeling.<ref>[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-76.html Kamerstuk officiële bekendmaking wetswijziging (Gepubliceerd op 7 november 2009)] </ref>
 
==Evaluatie==
De regering vindt de regeling succesvol, maar wil de wet wel aanpassen in verband met enkele knelpunten.<ref>[http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2013/09/11/afschrift-brief-aan-de-eerste-kamer-inzake-de-evaluatie-wettelijk-systeem-voor-particuliere-vermogens.html Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake de evaluatie wettelijk systeem voor particuliere vermogens (11-09-2013)]</ref>
 
== Zie ook ==
* [[Kaaimantaks]]
* [[Panama Papers]]
 
{{Appendix}}
 
13.720

bewerkingen