Hoofdmenu openen

Wijzigingen

149 bytes toegevoegd, 3 jaar geleden
 
==Toekomst==
De rondweg van Weert is een belangrijk onderdeel van het wegennet in en rond Weert. De weg wordt drukker door het toenemende verkeer, en op enkele plaatsen dreigen knelpunten te ontstaan. De gemeente Weert heeft daarom recentelijk een ‘structuurvisie ringbanen’ opgesteld.
 
De Ringbaan Noord, met name rond aansluiting met de Eindhovenseweg dreigt al op korte termijn dicht te slibben vanwege de aanleg van nieuwe woongebieden en industrieterreinen in het noorden van de stad. Deze kruising is inmiddels al omgevormd tot een [[turborotonde]] waarbij fiets- en voetgangersoversteekplaatsen gedeeltelijk als tunnels uitgevoerd wordenzijn. Ook op andere kruisingen in de Ringbaan Noord zal de verkeerssituatie met name voor voetgangers en fietsers verbeterd worden door verbeteringenaanpassingen aan verkeerslichten of door de aanleg van fietsbruggen.
 
Tevens bestaan er plannen om het gedeelte Ringbaan Noord tussen de aansluiting met de Eindhovenseweg en de Suffolkweg uit te breiden van 2 x 1 rijstroken naar een 2 x 2 rijstroken. Een alternatief is de aanleg van een zogenaamde 'Westtangent' tussen de industrieterreinen ten westen van Weert naar de A2, ruim buiten de bebouwde kom. Vooralsnog zijn dezebeide plannen niet concreet.
 
De overige delen van de RingbaanRingweg zullen in huidige vorm de verkeersstromen ook in de toekomst waarschijnlijk zonder problemen kunnen afwikkelen.
 
{{Navigatie ringwegen Nederland}}
Anonieme gebruiker