Hoofdmenu openen

Wijzigingen

Geen verandering in de grootte, 3 jaar geleden
→‎Uitbreiding Capaciteit: vrije baan? anders geformuleerd; zijn al deze plannen nog aan de orde??
:Voor de kruising bij Nieuw Amsterdam geldt hetzelfde als voor die bij Ommen. Door het baanvak hier over een lengte van zes kilometer tweesporig te maken, kunnen treinen tussen Coevorden en Emmen elkaar rijdend kruisen, wat de betrouwbaarheid van de dienstregeling verbetert.
* de aanleg van een tweede spoor bij station Dalen.
:StationBij Dalenhet isstation enkelsporigvan enDalen daarmeeligt eenslechts halteenkelspoor. aanTreinen dekunnen vrijeelkaar baan.hier Hierdoorniet kankruisen, waardoor er tussen Coevorden en Nieuw Amsterdam slechts een trein tegelijk kan rijden. Een passeerspoor maakt de dienstregeling op de lijn flexibeler en betrouwbaarder.
 
Inmiddels wordt gesproken over verdere spoorverdubbeling op de baanvakken Dalfsen - Ommen - Mariënberg en Gramsbergen - Coevorden. Vooral tussen Gramsbergen en Coevorden is een capaciteitsprobleem, doordat zowel reizigerstreinen als goederentreinen naar het Europark bij Coevorden van het spoor gebruikmaken. Daarnaast wordt gekeken naar het doortrekken van de treindienst Almelo - Mariënberg naar Hardenberg. Hiervoor is een kopspoor met perron nodig bij Hardenberg.