Hoofdmenu openen

Wijzigingen

Geen verandering in de grootte, 3 jaar geleden
→‎Geografie en sociale geografie: Geografie van recreatie en toerisme is een specialisatie van de sociale geografie.
 
De '''[[sociale geografie]]''' houdt zich bezig met de sociale verschijnselen van de [[geosfeer]]. Het begrip sociaal is ondanks het veelvuldige gebruik toch betrekkelijk vaag van inhoud. Soms wordt het heel eng geïnterpreteerd, soms heel breed. We hanteren hier een brede opvatting: alle verschijnselen die samenhangen met of voortvloeien uit activiteiten van menselijke groepen. Strikt individuele verschijnselen vallen dus buiten het aandachtsveld van de sociale geografie. De wetenschap van de sociaal-ruimtelijke orde ofwel van de ruimtelijke orde de sociale verschijnselen in de ruimste zin wordt in Nederland aangeduid met de term sociale geografie. Daarmee heeft de term een bredere betekenis gekregen dan de letterlijke vertalingen in het Frans, Engels of Duits (''géographie sociale''; ''social geography''; ''Sozialgeographie''). De Nederlandse opvatting over de inhoud van de sociale geografie wordt dan ook beter weergegeven met ''[[géographie humaine]]'', met ''[[human geography]]'' of met ''[[anthropogeographie]]''.
 
[[Geografie van recreatie en toerisme]] is een specialisatie van de sociale geografie.
 
Het gaat in de '''sociale geografie''' vooral om het sociale en door de mens gemaakt [[milieu]]. Enerzijds richt de sociale geografie zich op een vervlechting van sociale, economische, politieke en culturele verschijnselen binnen specifieke milieus anderzijds op de kenmerkende differentiatie tussen milieus. Centraal staat de idee dat het menselijk handelen niet los gezien kan worden van tijd en ruimte en dat daarom mens en samenleving steeds in hun specifieke context moeten worden beschouwd. Het gaat dus om de relatie tussen samenleving en omgeving, om de bestudering van de wijze waarop mensen steeds bezig zijn hun leefomgeving aan te passen aan veranderende omstandigheden. De sociale geografie is bij uitstek het vak waarin gezocht wordt naar verbanden tussen menselijke groepen en de door hen ingerichte ruimte. Het doel van de sociale geografie is het beschrijven en verklaren van de ruimtelijke orde van de menselijke samenleving, zoals deze tot stand komt in een continu proces van ruimtelijke organisatie en inrichting van de samenleving door individuen en groepen.
23.417

bewerkingen