Sensitiviteit en specificiteit: verschil tussen versies

(Linkonderhoud)
 
==Sensitiviteit==
De sensitiviteit van een [[test (geneeskunde)|geneeskundige test]] is het percentage terecht positieve uitslagen onder de zieke personen. HetAls isalle dezieke verhoudingpersonen tussenook hetdaadwerkelijk aantalpositief personenzijn datvoor positiefde scoorttest, en bij wieis de doorsensitifiteit de100%. testHet onderzochtekan ziektein daadwerkelijkdat aanweziggeval is,wel enzo hetzijn totaaldat vanook alle onderzochteveel personen metonterecht depositief ziekteuit (inclusiefde hettest aantalkomen, personendit datdoet negatiefechter scoortniks en bij wiemet de ziekte toch aanwezig is)sensitifiteit. Het is dus een maat voor de gevoeligheid van de test voor de onderzochte ziekte. Hoe hoger de sensitiviteit van een test, hoe groter de kans dat iemand die daadwerkelijk de ziekte heeft, een positieve testuitslag krijgt (weinig vals negatieve uitslagen (weinig C)). Een testuitslag is positief indien de [[posterior kans]] (nakans, achteraf-kans) die erbij hoort groter is dan de nakans die bij het andere (het negatieve) testresultaat hoort.
Hoe hoger de sensitiviteit van een test, hoe groter de kans dat iemand die daadwerkelijk de ziekte heeft, een positieve testuitslag krijgt (weinig vals negatieve uitslagen (weinig C)). Een testuitslag is positief indien de [[posterior kans]] (nakans, achteraf-kans) die erbij hoort groter is dan de nakans die bij het andere (het negatieve) testresultaat hoort.
 
==Specificiteit==
Anonieme gebruiker