SV Circumflex: verschil tussen versies

12.581 bytes verwijderd ,  7 jaar geleden
rv auteursrechtenschending
(rv auteursrechtenschending)
[[Bestand:Maastricht - rijksmonument 506635 - Capucijnenstraat 120 20100710.jpg|thumb|Sinds 2008 is Capucijnenstraat 120 in gebruik als sociëteitsgebouw.]]
'''Studentenvereniging Circumflex''' is een [[studentenvereniging]] in [[Maastricht]], die is opgericht op [[10 juni]] [[1971]]. Met iets minder dan 600 leden (in 2013) is Circumflex de grootste studentenvereniging van de stad.
'''Studentenvereniging Circumflex''' is een [[studentenvereniging]] in [[Maastricht]], die is opgericht op [[10 juni]] [[1971]]. Met iets minder dan 600 leden (in 2013) is Circumflex de grootste studentenvereniging van de stad.
[[File:Vlag Kleiner formaat.jpg|thumb|Vlag Kleiner formaat]]
 
== VerenigingsgeschiedenisStructuur ==
SV Circumflex kent zowel [[jaarclub]]s als [[dispuut|disputen]]. Voor de eerstejaarsleden is het verplicht een jaarclub op te richten. Een jaarclub heeft de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een verticale. SV Circumflex kent twee herenverticalen.
=== Oprichting ===
[[File:Oprichting der SV Circumflex.JPG|thumb|Oprichting der SV Circumflex]]
Studentenvereniging Circumflex werd opgericht op 10 juni 1971 door een groep studenten aan de Jan van Eyck Academie. De oprichting van wat toen nog de ‘Vereniging der Vijf Kunstinstituten’ heette werd ingegeven door het feit dat er in Maastricht weinig voorzieningen voor studenten waren en zij feitelijk werden opgeleid in een maatschappelijk isolement. De oprichters stelden zich ten doel samenwerking en integratie van de Maastrichtse student te bevorderen, hun leef- en werkomstandigheden te verbeteren en mogelijkheid tot ontplooiing te creëren.
Vanaf 1974, toen de medische faculteit in Maastricht werd gevestigd, werden ook deze studenten toegelaten tot de Vereniging. Omdat de Vereniging nu ook toegankelijk was voor studenten die niet aan de kunstinstituten studeerden, moest er een nieuwe naam gekozen worden. In de notulen van de vergadering gehouden op 22 oktober 1974 wordt voor het eerst gesproken over een nieuwe naam: Circumflex. Twee jaar later was de oprichting van de Universiteit een feit.
 
Voor het lidmaatschap van een dispuut dient men uitgenodigd te worden. Dit gaat altijd gepaard met een [[aspirantentijd]]. SV Circumflex heeft 12 disputen.
=== Verenigingsnaam ===
De naam van de Vereniging is op twee wijzen uit te leggen;
* Het accent circonflexe, het dakvormige accent op een klinker, als symbool voor de overkoepeling van alle Maastrichtse studenten;
* De ramus circumflexus, de kransslagader die het hart van bloed voorziet zoals de Vereniging de Maastrichtse studentencultuur leven inblaast.
 
Onder de formele structuur van de vereniging vallen het [[bestuur]] en de [[commissie]]s. De commissies organiseren zowel de jaarlijks terugkerende interne verenigingsactiviteiten, als activiteiten die ook toegankelijk zijn voor de rest van studerend Maastricht. In totaal zijn er 22 commissies.
== Pandengeschiedenis ==
=== 1971, Jan van Eyck Academie ===
Bij haar oprichting betrok SV Circumflex de kelder van de Jan van Eyck Academie, waar de mensa en de feestruimte in de kelder beschikbaar werden gesteld voor feesten en eten. Aangezien dit niet als volwaardige Sociëteit kon worden gezien was het noodzakelijk om op zoek te gaan naar andere huisvesting.
 
=== 1978, Grote Gracht ===
De Vereniging kreeg in 1978 een pand aan de Grote Gracht aangeboden door de Pedagogische Academie, onder de voorwaarde dat deze het pand te allen tijde weer kon opeisen voor eigen gebruik. Het poortgebouw, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, herbergde alleen de bestuurskamers van SV Circumflex. In december 1981 werd de Vereniging gevraagd het pand te verlaten, in verband met een op hand zijnde renovatie.
 
=== 1981, Postbus 888 ===
Gedurende enkele maanden had de Vereniging hierdoor geen Sociëteit. In dit pandloze tijdperk bestond de Vereniging slechts uit haar postbusnummer, 888, en het verenigingsorgaan de Flux.
[[File:Postbus 888.JPG|thumb|Postbus 888]]
 
=== 1982, St. Bernadusstraat ===
In 1982 nam SV Circumflex haar intrek in een pand aan de St. Bernardusstraat. Voor dit pand had de Gemeente een horecavergunning verleend aan Bavaria, die het pand verhuurde aan de Vereniging. In dit pand kon zij al haar activiteiten ontplooien, waardoor het niet meer noodzakelijk was zich te verspreiden over verschillende panden. Klachten van omwonenden leidden er een jaar later toe dat de gemeente besloot dat de Sociëteit grondig verbouwd en opnieuw geïsoleerd moest worden.
 
=== 1983, Brusselsestraat (Quartier Latin) ===
De Sociëteit verhuisde hierdoor tijdelijk naar de Brusselsestraat. Dit pand werd vernoemd naar de Parijse studentenwijk ‘Quartier Latin’. Dit tijdelijke verblijf duurde uiteindelijk vijf jaar, een periode waarin de aankoop van een eigen Sociëteit werd onderzocht maar niet haalbaar bleek.
 
=== 1987, St. Bernardusstraat (De Stijl) ===
In 1987 verhuisde de Sociëteit weer terug naar het inmiddels volledig gerenoveerde pand op de Bernardusstraat 12, nu omgedoopt tot ‘De Stijl’. Conflicten met de verhuurder noopten het Verenigingsbestuur echter opnieuw de mogelijkheden voor de aankoop van een eigen Sociëteit te onderzoeken.
 
=== 1992, Herbenusstraat (De Uitvreter) ===
Hierdoor werd in 1992 overgegaan tot de aankoop en vestiging van een eigen Sociëteit aan de Herbenusstraat 9. Het pand werd betrokken van brouwerij Heineken, welke vanaf dat moment ook onze leverancier werd. De Vereniging besloot deze Sociëteit “De Uitvreter” te noemen, een naam afkomstig uit een verhaal van de schrijver Nescio dat is verschenen in de bundel “Dichtertje, De Uitvreter en Titaantjes”. De Vereniging groeide in de jaren die hierop volgden zo sterk dat De Uitvreter al snel niet groot genoeg meer was. Opnieuw werd gezocht naar een locatie voor een nieuwe Sociëteit. Deze leek aanvankelijk gevonden in Kazemat A, onderdeel van de vestingwerken.
 
=== 2001, Maasboulevard (Het Maaspaviljoen) ===
 
[[File:Maaspaviljoen.JPG|thumb|Maaspaviljoen]]Toen in 2001 bleek dat de Sociëteit waarschijnlijk niet of pas op lange termijn in Kazemat A gevestigd zou kunnen worden door de aanwezigheid van een beschermde muurhagedis, moest men op zeer korte termijn op zoek naar een tijdelijke locatie. De Vereniging was inmiddels veel te groot geworden voor De Uitvreter, waardoor de brandveiligheid niet meer te garanderen was. Deze tijdelijke locatie werd gevonden in Het Maaspaviljoen, een voormalig restaurant met groot terras boven de Maas dat in korte tijd werd verbouwd tot een volwaardige Sociëteit. De bestuurs- en commissiekamers bleven in De Uitvreter, dat nog altijd eigendom van de Vereniging was. Terwijl al enkele jaren vruchteloos was gezocht naar permanente huisvesting bleek de gemeente in 2004 voornemens de Vereniging uit Het Maaspaviljoen te zetten omdat zij het pand aan een andere partij verkocht hadden. Door juridische stappen kon dit uiteindelijk nog bijna twee jaar worden uitgesteld. Uitzetting was echter onvermijdelijk, en wederom moest dus op korte termijn tijdelijke huisvesting gevonden worden. Inmiddels verkeerden de plannen rond het pand aan de Capucijnenstraat 120 gelukkig al in een vergevorderd stadium, waardoor permanente huisvesting op de lange termijn in zicht was.
 
=== 2006, St. Bernadusstraat (Het Vagevuur) ===
[[File:Sociëteit 'Het Vagevuur'.JPG|thumb|Sociëteit 'Het Vagevuur']]
De tijdelijke huisvesting werd gevonden in een ander pand aan de St. Bernardusstraat, waar men Sociëteit ‘Het Vagevuur’ betrok. In deze Sociëteit borrelde de Vereniging gedurende twee jaar terwijl de benodigde vergunningen voor de permanente Sociëteit aan de Capucijnenstraat verkregen werden en dat pand ingrijpend verbouwd werd. De Bestuurs- en commissiekamers bleven nog altijd gevestigd in De Uitvreter en deze Sociëteit werd bovendien gedeeltelijk in ere hersteld voor onder meer afstudeerborrels. Sociëteit Het Vagevuur bood feitelijk voldoende ruimte voor de reguliere Verenigingsavonden. Echter gedurende het weekend was de zaak in handen van de verhuurder, een situatie die veel aanpassing van beide zijden vereiste. Dit maakte het dus nog belangrijker zo spoedig mogelijk permanente huisvesting aan de Capucijnenstraat te realiseren.
De Vereniging kon in de St. Bernardusstraat bewijzen dat zij een effectief buurtbeleid kan voeren, iets waardoor enkele buurtbewoners in de Capucijnenstraat aan getwijfeld werd. Dat dit beleid effectief was blijkt uit het feit dat de buurtbewoners van de St. Bernardusstraat voor het vertrek van de Vereniging uit Het Vagevuur naar de krant stapten om te laten blijken dat ze de Vereniging niet kwijt wilden omdat zij bang waren voor overlast van andere partijen die het pand zouden betrekken.
 
=== 2008, Capucijnenstraat (De Kaap) ===
[[File:Kaap Voorkant.jpg|thumb|Kaap Voorkant]]
Vanaf het einde van 2004 onderzocht de Vereniging de mogelijkheden van het pand aan de Capucijnenstraat 120. Veel van zulke inventarisaties door het Bestuur, de Werkgroep Pand en de Universiteit waren eerder op niets uitgelopen. In samenwerking met het College van Bestuur van de Universiteit werd echter een nieuwe constructie bedacht, waarbij een cruciale rol was weggelegd voor woningbouwvereniging Woonpunt, die het pand aankocht en aan de Vereniging zou verhuren. Het plan werd haalbaar geacht door de Vereniging, Universiteit Maastricht, Woonpunt en de gemeente en dus werd begin 2005 bekend dat de Vereniging dit pand op het oog had om haar nieuwe Sociëteit te vestigen.
Aanvankelijk stuitte dit op verzet van enkele buurtbewoners, waardoor de partijen het noodzakelijk achtten afspraken over gebruik en buurtbeleid op papier te zetten in een zogenaamd convenant. Naast het samenstellen van dit convenant werden de tekeningen gemaakt en de benodigde vergunningen aangevraagd. Dit leidde in 2007 tot het tekenen van het convenant en de start van de bouw. Het schoolgebouw uit 1888 werd om gebouwd tot waardige sociëteit. Bavaria kwam, na een afwezigheid van 16 jaar, als meest geschikte brouwer uit de bus voor de nieuwe Sociëteit en bouwde voor de opening in juni 2008 de bars, muurkranen en koelcel met biertanks. De Vereniging verhuisde vanuit Het Vagevuur en De Uitvreter naar Sociëteit ‘De Kaap’, een naam die werd bedacht door een lid van de vereniging. De Kaap als veilige haven en ontmoetingsplek voor de leden van Circumflex. Eindelijk beschikt SV Circumflex weer over een volwaardige Sociëteit, midden in het centrum, waar de bestuurs- en commissiekamers en de sociëteitszalen weer op één plek gevestigd zijn!
 
== Formele Structuur ==
SV Circumflex heeft een formele en een informele structuur. De formele structuur behelst de organisatorische kant van de Vereniging, de informele structuur omvat de binding tussen de leden. Deze structuren zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 
=== Algemene Vergadering ===
De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan binnen de Vereniging. Ongeveer acht maal per jaar nodigt het Bestuur alle leden uit om te beslissen over belangrijke voorstellen. Zo wordt er door de AV bijvoorbeeld gestemd over het inaugureren van jaarclubs en het goedkeuren van de jaarbegroting.
 
=== Het Bestuur ===
Het Bestuur van SV Circumflex bestaat uit zeven leden die voltijd leiding geven aan de Vereniging. Het Bestuur wordt aangeduid met de achternaam van de Voorzitter, een tijdsbepaling en een omschrijving van het kerndoel van het Bestuur in het Latijn. Op dit moment is de functieverdeling als volgt:
 
* Voorzitter;
* Secretaris;
* Penningmeester;
* Penningmeester Sociëteit;
* Commissaris Intern;
* Commissaris Extern;
* Commissaris Sociëteit.
 
Tevens dient er een bestuurder, anders dan de Voorzitter, te worden aangewezen als Vice Voorzitter.
 
=== Commissies ===
Leden nemen plaats in commissies om een gedeelte van de organisatie binnen de Vereniging op zich te nemen. Naast het feit dat het zeer leerzaam is om op deze wijze ervaring op te doen, is het ook een goede manier om de Vereniging te leren kennen. Er is een breed spectrum van veel verschillende commissies, zoals:
* Acquisitiecommissie;
* Activiteitencommissie;
* AHC-commissie;
* Almanakcommissie;
* Barcommissie;
* Cultuurcommissie;
* Diescommissie;
* DJ-commissie;
* Fluxcommissie;
* Mediacommissie;
* Inkomcommissie;
* InMosaecommissie;
* Introductiecommissie;
* Kas Controle Commissie;
* Lustrumcommissie;
* Na-Introductiecommissie;
* Novitiaatscommissie;
* PR-commissie;
* Restocommissie;
* Sociëteitscommissie.
 
=== Werkgroepen ===
Naast commissies stelt het Bestuur werkgroepen in, vaak voor een bepaalde tijd en een duidelijke doelstelling, ter ondersteuning van het Bestuur. Voorbeelden hiervan zijn de Werkgroep Pand, de Werkgroep Acquisitie Pand, de Werkgroep Introductieperiode en de Werkgroep Onderhoud Pand. Werkgroepen zijn van tijdelijke aard.
 
== Informele Structuur ==
Enkele onderdelen van de informele structuur van de Vereniging.
 
=== Jaarclubs ===
Ieder lid vormt met 8 tot 15 mensen binnen je lichting een jaarclub. Jaarclubs zijn ongemengd en eten iedere maandagavond samen, waarna ze borrelen op de Sociëteit.
 
=== Disputen ===
Ongeveer de helft van de verenigingsleden is lid van een dispuut, een verticaal verband dat ieder jaar een aantal nieuwe leden aanneemt (ongeacht hun jaarclub). Er is één gemengd dispuut, vijf damesdisputen en zes herendisputen. Dezen zijn, op volgorde van anciënniteit:
 
* D.A.M. Quadripara (g);
* D.D. Persephone (v);
* E.H.D. Mezekouw (m);
* M.D.D. Cumbonadea (v);
* M.H.D. Pisimopsantee (m);
* D.D. Po’di Ragazze (v);
* D.D.A.M.T. Meridies (m);
* M.H.D. Ambiorix (m);
* M.H.D. Vloeibaar Goud (m);
* M.D.D. Equinox (v);
* M.H.D. Praetor (m);
* D.D. Phenix (v).
 
== Overkoepelende Organen ==
=== Maastrichtse Kamer van Verenigingen ===
De MKvV bestaat uit de drie grootste studentenverenigingen van Maastricht, te weten op anciënniteit SV Circumflex, SV KoKo en MSV Tragos. Zij stelt zich ten doel om alle zaken die betrekking hebben op Studentenverenigingen in Maastricht gezamenlijk op te pakken, om deze zaken te concretiseren en de processen te versnellen.
 
=== Landelijke Kamer van Verenigingen ===
De LKvV is het overkoepelend orgaan van 46 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland. De LKvV vertegenwoordigt daarmee 40.000 studenten. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de aangesloten lidverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (waaronder de MKvV).
 
=== Het Aller Heiligen Convent ===
Het Aller Heiligen Convent is een verband tussen tien Nederlandse studentenverenigingen. Het AHC is met 10.000 leden het op een na grootste Nederlandse studentenverbond. Aangesloten zijn de volgende verenigingen, in willekeurige volgorde:
 
* A.L.S.V. Quintus (Leiden);
* C.S. Veritas (Utrecht);
* Carolus Magnus (Nijmegen);
* K.S.V. Sanctus Virgillius (Delft);
* K.S.V. St Franciscus Xaverius (Wageningen);
* L.A.N.X. (Amsterdam);
* R.K.S.V. Albertus Magnus (Groningen);
* R.S.V. Laurentius (Rotterdam);
* T.S.C. St Olof (Tilburg);
* S.V. Circumflex (Maastricht).
 
== Ereleden/Leden van verdienste ==
=== Ereleden ===
* Dr. K.L.L.M. Dittrich
* Dhr. P. Pluymen
* Mr. D. F. G. A. M. Tripels †
* Dhr. E. Beuker
* Dr. A.H. Flierman
 
=== Leden van Verdienste ===
* Huibrecht Bos
* Tom Ensink
* Michel Collet
* Jojanneke Deelstra
* Karin van der Leeuw
* Bob Schoenmaker
* Peter Smit
* Patriek Pfennings
* Freek Snel
* Emiel van Haren
 
== Huisvesting ==
In het verleden heeft SV Circumflex meerdere panden betrokken. Sociëteit ''De Uitvreter'', die betrokken werd in [[1992]], was eigendom van de vereniging maar werd door de snelle ledengroei al snel te klein en in de laatste jaren alleen nog gebruikt als bestuurs- en commissieruimte. Op [[1 april]] [[2006]] heeft SV Circumflex haar sociëteit ''Het Maaspaviljoen'' aan de oever van de [[Maas]] moeten verlaten. Daarna was de sociëteitsfunctie gehuisvest in de tijdelijke, gedeelde, sociëteit ''Het Vagevuur'' aan de Bernardusstraat. Dit tot de opening van een geheel nieuwe, eigen sociëteit, ''De Kaap'', gelegen aan de Capucijnenstraat 120. In dit pand, waarin SV Circumflex op [[30 juni]] [[2008]] haar eerste officiële sociëteitsavond vierde, zijn de bestuurs- en commissieruimtes en de sociëteitsfunctie weer in één pand gevestigd.
 
== Externe link(s) ==
* [http://www.circumflex.nl/ Officiële website van Studentenvereniging Circumflex]
 
{{Navigatie Aller Heiligen Convent}}
{{Navigatie Landelijke Kamer van Verenigingen}}
 
[[Categorie:Studentengezelligheidsvereniging|Circumflex]]
[[Categorie:Studentenvereniging in Maastricht|Circumflex]]
 
{{Navigatie Aller Heiligen Convent}}
19.520

bewerkingen