Helen Parkhurst: verschil tussen versies

175 bytes toegevoegd ,  5 jaar geleden
 
== Biografie ==
Helen Parkhurst werdis vermoedelijk geboren op 38 januarimaart 18871886 in [[Durand (Wisconsin)|Durand]], [[Wisconsin]]. Het origineel van haar geboortebewijs is verloren gegaan. In het archief van Durand is er wel een 'uncertified copy', waarop de geboortedatum 8 maart 1886 staat. In [[19071905]] kreegbehaalt zijParkhurst haareen elementaire lesbevoegdheid. vanLater studeert ze aan Wisconsin State Teachers College. Lateren studeerdestudeert ze aan de universiteiten vanin [[Rome (stad)|Rome]] en [[München]] en bij [[Maria Montessori]]. In [[1943]] kreegkrijgt ze de M.A. (Master of Arts) titel van [[Yale University]].
 
=== Onderwijzeres ===
Van [[1905]] tot [[1913]] werktewerkt ze op verschillende lagere scholen. In haar eerste baan moest ze op een plattelandsschool in Waterville, [[Wisconsin]] als enige leerkracht veertigaan 45 leerlingen, verdeeldin overde acht klasjesleeftijd van opeenvolgende6 tot en met 16 leeftijdenjaar, lesgeven. Ze voerdevoert een individuele benadering in, waarbij de leerlingleerlingen werken aan taken, zelf keuzes maaktmaken en samenwerktsamenwerken met elkaar en met de onderwijzer (later noemde zij dit het ''Waterville-experiment''). In [[1910]] en [[1911]] wasis zij als onderwijzeres verbonden aan een school in [[Tacoma]], Washington. In deze jaren begint zij haar ideeën over een modernisering van het onderwijs uit te werken in wat zij dan eenhet 'laboratory plan' gaat noemen. De klas moet een sociaal laboratorium zijn waar de leerlingen al experimenterend leren, waar veel wordt samengewerkt en waar de oudere leerlingen de jongeren lesgeven. Daarna keert zij in [[1912]] terug naar Wisconsin om les te geven aan het Wisconsin Central State Teachers College.
 
=== Medewerkster van Maria Montessori ===
In [[1914]] krijgt Parkhurst verlof om naar [[Rome (stad)|Rome]] te gaan voor een training van drie maanden bij [[Maria Montessori]]. Als in [[1915]] Montessori naar [[Californië]] komt om daar haar methode op de wereldtentoonstelling in San Francisco te voerenpresenteren, treedt Parkhurst op als haar assistent. Tot [[1918]] wasis Parkhurst zevervolgens de belangrijkste vertegenwoordiger van Montessori in de Verenigde Staten. Zelfs zettezet zij een Montessori Teachers Training School op. ToenDaarna maaktemaakt Parkhurst zich gedeeltelijk los van Montessori om haar eigen weg te kunnen gaan.
 
=== Eigen ideeën: Dalton Laboratory Plan ===
In september [[1919]] brachtstart Parkhurst haareen eigen school in New York. Al snel daarna brengt Parkhurst haar ideeën eerstook in praktijk op een school voor lichamelijk gehandicapte jongens (The Berkshire Cripple School) in de staat [[Massachusetts]]. Dit paktepakt zo goed uit dat haar vriendin Mrs. W. Murray Crane, bestuurslid en een belangrijke donateur van deze school, haar vroegvraagt haar methode ook in te voeren in de Highschool voor jongens en meisjes in het stadje [[Dalton (Massachusetts)|Dalton]], [[Massachusetts]]. Dat gebeurdegebeurt al in februari [[1920]]. DezeDoor de experimenten op deze school krijgt danParkhursts ideeën de naam ''Dalton Laboratory Plan''.
 
Kort daarna kwam daarbezoekt Miss Belle Rennie uit Londen op bezoek die van Parkhursts hervormingen gehoordexperimentele hadscholen. DezeZij schreefschrijft daaroverer een artikel voorover in de [[Times Educational Supplement]]. datAl alsnel meteen,daarna in maart 1920, werd gepubliceerd. Later vonden anderenvinden (speciaal in [[Engeland]], waar haar ideeën grotere weerklank. vondenWel danstelt men in de Verenigde Staten)Engeland dat het woord 'laboratory' misverstanden opriepoproept. Men steldestelt Parkhurst voor de naam van haar systeem te wijzigen in 'Parkhurst Plan'. Maar dat wildewil zijParkhurst op haar beurt niet. enDaarom kooskiest toenze er voor deom afkortingover het ''Dalton Plan'' te spreken.
 
De reden dat zij aan het woord laboratorium hechtte, brachtheeft zij als volgt onder woorden gebracht:
 
:''Let us think of school rather as a sociological laboratory where the pupils themselves are the experimenters, not the victims of an intricate and crystallized system in the evolution of which they have neither part nor lot. Let us think of it as a place where community conditions prevail as they prevail in life itself''.<ref>''Education on the Dalton Plan'', p. 13-14</ref>
:(Vrije vertaling: Laten we de school zien als een sociologisch [[laboratorium]], waar de leerlingen zelf de proeven nemen. Ze moeten daar niet de slachtoffers zijn van een ingewikkeld en uitgekristalliseerd stelsel, dat buiten hen om ontwikkeld wordt. Laten we de school zien als een plaats die net als het leven zelf als gemeenschap functioneert.)
 
Intussen hadheeft Parkurst met financiële steun van de welgestelde familie Crane in [[New York City]] "The Children's University School" gesticht, die in 1920 de naam [[Daltononderwijs|"The Dalton School"]] kreegkrijgt, genoemd naar de woonplaats van de familie Crane. Ook dáár brakbreekt zij met het klassikaal onderricht en richttericht hetzij de klaslokaalklaslokalen zodanig in dat kinderen met een verschillende mate van ontwikkeling er aan verschillende taken kondenkunnen werken.
 
Later gafgeeft Parkhurst op pedagogische academies leiding aan leerplanontwerp. Maar ze bleefblijft met kinderen werken en maaktemaakt verscheidene radioprogrammaradio- en tv-programma's, waarvan ook grammofoonplaten verschenen. Ook interviewdeinterviewt ze kinderen.[[Eleanor Roosevelt]] bewonderde haar werk en ondersteundeondersteunt haar in [[1939]] bij de uitbreiding van haar school in New York.<ref>[http://www.dalton.org/philosophy/mission/past.asp Dalton School<!-- Automatisch gegenereerde titel: verbeter de omschrijving als dat mogelijk is -->]</ref>. Maar inIn de [[Tweede Wereldoorlog|oorlogsjaren]] raaktenraken ideeën over onderwijsvernieuwing in het slop en. Parkhurst gafgeeft in [[1942]] de leiding over dezede school uit handen. Daarna is heter in de Verenigde Staten niet veel meer geworden metvan het Daltonplandaltonplan gehoord, al bestaat de New York Dalton School nog steeds.
 
=== Verbreiding ===
Buiten de [[Verenigde Staten]] sloegenslaann haar ideeën vooral aan in het [[Verenigd Koninkrijk]], [[Nederland]], [[China]] en [[Japan]]. Dat land bezochtbezoekt zij zeszeker vier keer en kreegkrijgt er ookzelfs een keizerlijke onderscheiding.<ref>[http://www.edith.nl/telmie2/reforped/theory/theory.html reform pedagogics: HELEN PARKHURST, WHO WAS SHE?<!-- Automatisch gegenereerde titel: verbeter de omschrijving als dat mogelijk is -->]</ref> In [[1952]] bezochtbezoekt zij Nederland en in [[1957]] werdwordt ze benoemd tot Officier in de [[Orde van Oranje-Nassau]].
 
== Belangrijkste publicaties ==
Anonieme gebruiker