ADR-gevarenklassen en -labels: verschil tussen versies

## Infectueuze stoffen
# '''Groep 7'''
## '''Radioactieve stoffen'''
## In deze klasse komen vier soorten stralingen voor
 
## Alfastraling
## Betastraling
## gammastraling
## neutronenstraling
 
 
# '''Groep 8'''
## '''Corrosieve stoffen'''
## Zuren
## Basen
# '''Groep 9'''
## '''Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen'''
 
== Aanduidingen ==
Anonieme gebruiker