Hoofdmenu openen

Wijzigingen

398 bytes verwijderd ,  4 jaar geleden
poets
Eerdere (politieke) beroering ontstond over de slechte dekking tijdens de tests in de regio Amsterdam, en de risico's van de gepulst zendende Tetra randapparatuur in de omgeving van medische apparaten.
 
InmiddelsSinds oktober 2007 zijn alle veiligheidsregio's overgegaanover gegaan op C2000. Op 1 oktober 2007, omstreeks 10:46, had het politiekorps Amsterdam-Amstelland als laatste korps de koppeling met hun analoge netwerk buiten werking gesteld. Daarmee is de landelijke migratie van analoog naar C2000 een feit geworden. Een aantal korpsen (met name van de brandweer) is echter toch weer gebruik gaan maken van analoge portofoons vanwege problemenverbindingsproblemen waardoordie inherent zijn aan het systeem en tot gevaarlijke situaties ontstaankunnen (zie verderop)leiden.
 
Het netwerk is aangelegd en wordt onderhouden door [[TetraNed]], dat voor 50% van [[Koninklijke KPN NV|KPN]] is en voor 50% van [[Getronics PinkRoccade|Getronics]] met [[Motorola]] als systeemleverancier. <brOm />het netwerk te laten voldoen aan specifieke eisen van de Nederlandse overheid heeft TetraNed een aantal speciale ontwikkelingen gerealiseerd. Deze speciale ontwikkelingen zijn uitgevoerd door het Delftse ingenieursbureau [[Cuperus Consultants]]. Op 9 september 2004 heeft TetraNed het netwerk formeel overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Na de [[management buyout]] van Koning & Hartman wordt het gedeelte van Getronics uitbesteed aan Koning & Hartman.<br />
Om het netwerk te laten voldoen aan specifieke eisen van de Nederlandse overheid heeft TetraNed een aantal speciale ontwikkelingen gerealiseerd. Deze speciale ontwikkelingen zijn uitgevoerd door het Delftse ingenieursbureau [[Cuperus Consultants]]. Op 9 september 2004 heeft TetraNed het netwerk formeel overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 
===Dekking===
In principe biedt het netwerk een landelijke dekking binnen Nederland. GeblekenOmdat isbleek dat op een aantal locaties de dekking onvoldoende iswas waardoorzijn er na voltooiing nog steedseen aantal masten bijgeplaatst. Het netwerk is niet bedoeld voor 100% dekking binnen gebouwen. Lokale overheden kunnen bepaalde gebouwen aanwijzen als ''speciale dekkingslokatie'' waarna apparatuur voor ontvangst in dat gebouw geplaatst kan worden. Voor alle overige gebouwen is ontvangst niet gegarandeerd, wat problemen oplevert bij de inzet van de hulpdiensten.
Het netwerk is oorspronkelijk niet bedoeld voor 100% dekking binnen gebouwen. De lokale overheden kunnen bepaalde gebouwen aanwijzen als ''Special Coverage Location'' waardoor apparatuur voor ontvangst in dat gebouw geplaatst kan worden. Voor alle overige gebouwen is de ontvangst niet gegarandeerd wat soms problemen oplevert bij inzetten van de hulpdiensten in gebouwen.
 
===Noodvoorzieningen===
Het Belgisch systeem heeft als naam [[A.S.T.R.I.D.]], dat een afkorting is van ''All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatching''. Het verschil tussen het Belgische en Nederlandse netwerk (buiten de leverancier van de radio-infrastructuur) is dat bij het A.S.T.R.I.D.-systeem een netwerk van digitale meldkamers geïntegreerd is in het TETRA radionetwerk.
 
In de nacht van vrijdag [[25 oktober]] [[2005]] op zaterdag [[26 oktober]] 2005 is het Nederlandse C2000-communicatiesysteem voor de eerste maal gekoppeld aan het Belgische A.S.T.R.I.D.-communicatiesysteem tijdens een grensoverschrijdende controle-actie door de Belgische en Nederlandse politiediensten.
 
De Finse tegenhanger van A.S.T.R.I.D. en C2000 is V.I.R.V.E. In [[Groot-Brittannië]] wordt het TETRA netwerk uitgebaat door de commerciële operator O2 onder de naam ''O2 Airwave''.
==Problemen==
Al vanaf het begin zijn er problemen geweest met het gebruik van C2000:
* Wanneer een brandweerman een gebouw ingaat, kan het contact tussen met personencollega's buiten het gebouw wegvallen. Omdat dit levensbedreigend kan zijn, maken sommige brandweerkorpsen in dergelijke gevallen gebruik van analoge portofoons. Met het analoge systeem is er wel sprake van [[Ruis (signaal)|ruis]], maar somsmeestal is er ondanks dedie ruis wel contact mogelijk. OverigensSommige maaktbrandweercorpsen de brandweermaken voor onderling contact tussen een [[bevelvoerder (brandweer)|bevelvoerder]] en de manschappen niet altijd gebruik van het C2000-netwerk, maar vangebruiken de zogenaamde Direct''direct Modemode Operationoperation'' (DMO) van de portofoons. Hierbij communiceren de portofoons rechtstreeks met elkaar en niet met een zendmast,. hoewelAndere incorpsen sommige gemeentenmaken wél gebruik wordt gemaakt van C2000 voor de onderlinge communicatie.
* InBij noodsituatiescalamiteiten wordtis heter systeemveel massaal gebruikt,communicatiebehoefte waardoor het systeem overbelast raakt en de boodschappen niet of niet bij iedereen overkomen. Dit was bijvoorbeeld het geval tijdens:
** de schietpartij op het strand van [[Hoek van Holland]] tijdens [[Sunset Grooves]] in 2009
** de [[Aanslag Koninginnedag 2009|aanslag op Koninginnedag 2009]]
** de [[Schipholbrand]] in 2005
 
Op dergelijke momenten kanis communicatieeen speciaal communicatiesysteem juist van cruciaal belang zijn, ook omdat het mobiele telefoonverkeer indan devaak genoemdeuitvalt. gevallen soms ook plat lag.
 
Een dergelijke overbelastingOverbelasting hoeft niet aan het systeem zelf te wijten te zijn, het kan ook aan de gebruikers liggen die te veel berichten via een enkele gespreksgroep (vergelijkbaar met een analoog kanaal) verzenden.<ref>[http://www.nu.nl/algemeen/2076027/c2000-wordt-verkeerd-gebruikt.html 'C2000 wordt verkeerd gebruikt'], NU.nl, 6 september 2009.</ref> Bij de ongeregeldheden op het strand van Hoek van Holland maakten bijvoorbeeld 60 agenten gebruik van een enkele gespreksgroep, waar maar één persoon tegelijk kan praten.<ref>[http://www.nrc.nl/binnenland/article2371310.ece/C2000_heeft_geen_goed_bereik C2000 heeft geen goed bereik], ''NRC'', 27 september 2009.</ref> ofBij een te grote afstand tot een zendmast, waardoorkunnen gebruikers onvoldoende dekking hebben.
 
Het [[Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties|ministerie van Binnenlandse Zaken]] doet onderzoek naar het functioneren van C2000. Politievakbond ACP wil dat er ondertussen een ander communicatiesysteem beschikbaar komt. Volgens deskundigen gaat het niet om technisch falen van het systeem, maar om protocolfouten of beleidsproblemen: het systeem wordt niet op de juiste wijze of voor de bedoelde doeleinden gebruikt.
60.782

bewerkingen