Geschiedenis van de westerse beschaving: verschil tussen versies

(link van dp naar juiste pagina, replaced: LeninLenin met AWB)
De keizer van Japan raakte zijn goddelijke status en politieke macht kwijt, krachtens een door Amerika opgelegde grondwet. De politieke macht was overigens altijd weinig meer dan een façade geweest. Duitsland en de Duitse hoofdstad Berlijn werd verdeeld onder Rusland, de V.S., Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. [[Brits-Indië]] was na WO II de eerste kolonie van een westers land die onafhankelijk werd, in 1947. Europese landen verloren in de 30 jaar daarna bijna al hun koloniën. Het altijd al bestaande wantrouwen tussen de [[Sovjet-Unie]] en de [[Westerse wereld]] kreeg na de nederlaag van de [[asmogendheden]] weer de overhand en leidde tot de [[Koude Oorlog]]. Oostbloklanden vormden met de Sovjet-Unie het [[Warschaupact]], terwijl de westerse landen met Amerika de [[NAVO]] vormden. Duitsland en [[Korea]] werden opgesplitst. Europa werd in tweeën gedeeld door het [[IJzeren Gordijn]]. Berlijn werd verdeeld door de [[Berlijnse Muur]] en werd een symbool van het verdeelde Europa. In de [[Oostbloklanden]] werden mensen onderdrukt terwijl Westerse landen [[Marshallhulp]] kregen van Amerika om hun economie te ontwikkelen. Vooral uit Oost-Duitsland werd er massaal gemigreerd naar West-Duitsland en steeds meer mensen uit voormalige koloniën kwamen naar Europa, in veel gevallen naar het voormalige 'moederland'.
 
Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Italië en Luxemburg waren de oprichters van de [[Europese Gemeenschap]], de voorloper van de huidige [[Europese Unie]]. Deze samenwerking moest een nieuwe oorlog tussen Europese landen voorkomen. De wapenwedloop tussen de NAVO en het Warschaupact uitte zich onder andere door de ontwikkeling van nucleaire wapens en ruimtevaart. [[Israël]] werd gesticht, en werd gesteund door Amerika. [[Palestijnen]] werden naar vluchtelingenkampen gestuurd. Er brak een korte oorlog tussen de [[Arabische Wereld]] en Israël uit. Arabische landen sloten de olietoevoer naar westerse landen af, waardoor een [[Oliecrisis van 1973|oliecrisis]] in de Westerse landen ontstond. De prijzen van olie stegen flink. Het dwong tot ontwikkeling van milieuvriendelijke technologie. De [[luchtvervuiling]] nam flink toe, waarbij broeikasgassen bijdragen aan de [[opwarming van de Aarde]]. De Sovjet-Unie en Amerika sloten het [[START]]-verdrag om nucleaire wapens te verminderen. De Sovjet-Unie deed vanaf 1989 niets tegen opstanden in de Oostbloklanden. Het leidde al op 9 november tot de val van de Berlijnse Muur. De twee Duitslanden werden binnen een jaar herenigd. In de Oostbloklanden begonnen allerlei, meest vreedzame revoluties. Alleen in Roemenië ging het met bloedvergieten gepaard. De Oostbloklanden werden lid van Europese Unie en NAVO. De Sovjet-Unie en [[Joegoslavië]] vielen uiteen in nieuwe landen. Een golf van [[verwestering]] spoelt, vooral na het verval van het Oostblok, over de wereld en roept verzet op van fundamentalistische en conservatieve elementen in vooral de [[islam]]itische wereld. Zij verwijten 'het Westen' de verspreiding van 'onzedelijkheid, immoraliteit en goddeloosheid' en ook de westerse steun aan Israël wordt zeer kwalijk genomen. Op 11 september 2001 werd Amerika getroffen door [[terroristische aanslagen op 11 september 2001|grote aanslagen]]. De islam komt door immigranten op in Westerse landen, en terwijl het aantal [[christenen]] daar afneemt groeit het christendom wel sterk in de niet-westerse wereld. Sinds de [[digitale revolutie]] beschikt de gemiddelde burger over een eigen [[computer]] en een snelle aansluiting tot het [[internet]]. Daardoor verandert de samenleving in de Westerse landen. De oude valuta van een aantal Europese landen worden vervangen door de [[Euro]]. Terwijl de meeste landen van het oude Warschaupact zich tot westerse democratien ontwikkelden vielen de landen van de voormalige Sovjetunie, behalve de Baltische staten, al snel terug op een autocratische bestuursvorm met een dictator aan het hoofd. Ook het kernland Rusland is inmiddels een dictatuur geworden onder de voormalige KGB officier Poetin die steunt op het russische nationalisme. Deze probeert min of meer het territorium van de voormalige Sovjetunie te herstellen door buurlanden te destabiliseren en te annexeren. Opkomende landen als China en India beginnen steeds meer te concurreren met het Westen.
 
== Zie ook ==
Anonieme gebruiker