Hoofdmenu openen

Wijzigingen

Geen verandering in de grootte, 4 jaar geleden
Het begrip omvat een breed scala van organisaties en bewegingen, inclusief de [[milieubeweging]], [[Rechten van de mens|mensenrechten]]organisaties, organisaties voor [[ontwikkelingssamenwerking]], en de [[vredesbeweging]]. De onderwerpen beperken zich echter niet tot puur idealisme, de belangen van werkende mensen worden behartigd door de [[Vakbond|vakbonden]] en ook de [[ANWB]], die opkomt voor autorijders, valt onder het begrip niet-gouvernementele organisatie. Ngo's hebben vaak één duidelijk thema waar zij zich mee bezighouden. Daarin onderscheiden zij zich van [[politieke partij]]en. Er is echter wat voor te zeggen om ook een politieke partij als ngo te zien: een organisatie die als strategie (zie hieronder) "directe politieke invloed" kiest.
 
Ngo's kunnen actief zijn op verschillende niveaus, van lokaal via nationaal tot internationaal. Veel organisaties hebben een gelede structuur: lokale afdelingen gecombineerd met regionale, nationale en internationale kantoren. Soms laten organisaties zich op een hoger niveau vertegenwoordigen door een [[Platform (organisatie)|platformorganisatie]]. In Nederland is er bijvoorbeeld in elke [[provincie]] een milieufederatie die lokale milieuorganisaties op provinciaal niveau vertegenwoordigdvertegenwoordigt en als gesprekspartner dient voor de provinciale overheid. Platforms worden ook wel opgericht om gezamenlijke activiteiten van verschillende ngo's te coördineren.
 
Ngo's kunnen op verschillende manieren zijn georganiseerd: top-down (van bovenaf), waarbij het hoofdkantoor het beleid maakt (bijvoorbeeld [[Greenpeace]]), of bottom-up (van onderaf), waarbij de lokale afdelingen of individuele leden in een democratische procedure het beleid (en de bestuurders) bepalen (bijvoorbeeld de [[Federatie Nederlandse Vakbeweging|FNV]]).
Anonieme gebruiker