Hoofdmenu openen

Wijzigingen

"inclusief" is altijd "onder andere"
 
== Onderwerpen en niveaus ==
Het begrip omvat een breed scala van organisaties en bewegingen, inclusief o.a. de [[milieubeweging]], [[Rechten van de mens|mensenrechten]]organisaties, organisaties voor [[ontwikkelingssamenwerking]], en de [[vredesbeweging]]. De onderwerpen beperken zich echter niet tot puur idealisme, de belangen van werkende mensen worden behartigd door de [[Vakbond|vakbonden]] en ook de [[ANWB]], die opkomt voor autorijders, valt onder het begrip niet-gouvernementele organisatie. Ngo's hebben vaak één duidelijk thema waar zij zich mee bezighouden. Daarin onderscheiden zij zich van [[politieke partij]]en. Er is echter wat voor te zeggen om ook een politieke partij als ngo te zien: een organisatie die als strategie (zie hieronder) "directe politieke invloed" kiest.
 
Ngo's kunnen actief zijn op verschillende niveaus, van lokaal via nationaal tot internationaal. Veel organisaties hebben een gelede structuur: lokale afdelingen gecombineerd met regionale, nationale en internationale kantoren. Soms laten organisaties zich op een hoger niveau vertegenwoordigen door een [[Platform (organisatie)|platformorganisatie]]. In Nederland is er bijvoorbeeld in elke [[provincie]] een milieufederatie die lokale milieuorganisaties op provinciaal niveau vertegenwoordigt en als gesprekspartner dient voor de provinciale overheid. Platforms worden ook wel opgericht om gezamenlijke activiteiten van verschillende ngo's te coördineren.
 
== Ngo's en democratie ==
Ngo's zijn een vertegenwoordiging van het krachtenspel in een samenleving. Ze worden (in [[Westerse wereld|Westersewesterse landen]]) gezien als een essentieel element van een democratie, naast overheid en bedrijfsleven. Vanuit het Westen wordt bij internationale (ontwikkelings)samenwerking veel belang gehecht aan de opbouw van ngo's, veelal zijn ze ook partners in specifieke projecten. Westerse overheden financieren ook wel internationale of nationale ngo's om bepaalde doeleinden te verwezenlijken die zij zelf als overheid niet of minder goed menen te kunnen bereiken. In sommige gevallen worden zelfs gewelddadige ngo's gefinancierd (bijvoorbeeld de steun die de [[Verenigde Staten|VS]] verleende aan de [[Contra (Nicaragua)|Contras]] in [[Nicaragua]] en aan de [[Taliban]] in [[Afghanistan]]).
 
Een belangrijke kwestie blijft voor ngo's de democratische legitimatie. Als volwaardige gesprekspartners tijdens topconferenties is de invloed van ngo's niet weg te cijferen. Dit ondanks dat zij geen, door het volk verkozen, vertegenwoordigers kennen.
450.120

bewerkingen