Kort geding: verschil tussen versies

2.099 bytes verwijderd ,  6 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
Labels: Bewerking via mobiel Bewerking via mobiele website
Labels: Bewerking via mobiel Bewerking via mobiele website
 
==Kort geding in Nederland==
De procedure van het kort geding is in Nederland opgenomen in art.de artikelen 254-260 van het Wetboek van [[Burgerlijke Rechtsvordering]].
In Nederland wordenHet kort gedingengeding in eerste aanlegwordt behandeld door één rechter, die de ''voorzieningenrechter'' wordt genoemd. In [[hoger beroep]] vindt behandeling plaats bij het [[gerechtshof (Nederland)|gerechtshof]] waar de zaak altijd door drie rechters wordt beoordeeld.
 
Tot aan het begin van de twintigste eeuw werd er weinig gebruikgemaakt van het kort geding. De oorzaak daarvan lag in de eis dat de beslissing geen nadeel doet aan de zaak ten principale. Rechters namen daardoor geen beslissing in kort geding als zij daarmee moesten vooruitlopen op een bodemgeschil. Bij het opleggen van een maatregel moet immers een voorlopig oordeel worden gegeven over de rechtsverhouding tussen partijen.
 
De advocaat en processualist [[Johan Paul Alexander Nicolaas Caroli]] bracht daarin verandering, door in 1906 in ''“Het kort geding voor den President der Arrondissements-Rechtbank”'' een andere visie te presenteren. Volgens Caroli wilde de eis dat de beslissing in het kort geding geen nadeel doet aan de zaak ten principale zeggen dat de rechter in de hoofdzaak niet gebonden is aan de uitspraak in kort geding. De uitspraak in kort geding heeft dus geen [[gezag van gewijsde]] en kan daardoor de hoofdzaak niet schaden.
 
In 1933 kreeg toepassing van het kort geding een nieuwe stimulans, door invoering van de [[dwangsom]]. De in kort geding opgelegde maatregelen kregen daardoor groter effect.
 
===Rechter===
In Nederland worden kort gedingen in eerste aanleg behandeld door één rechter, die ''voorzieningenrechter'' wordt genoemd. In [[hoger beroep]] vindt behandeling plaats bij het [[gerechtshof (Nederland)|gerechtshof]] waar de zaak altijd door drie rechters wordt beoordeeld.
 
===Verloop van de procedure===
Het kort geding verloopt volgens de regels van de gewone [[dagvaarding]]sprocedure,procedures met dit verschil dat vanwegede spoedeisendheidtermijnen de dagvaardingstermijnveel korter kan zijn, en dater demeteen een mondelinge en dus geen schriftelijke behandeling plaatsvindt. De gedaagde partij is niet verplicht een advocaat behoeft in te schakelen, maar ook in persoon mag verschijnen. Als de zaak zeer spoedeisend is, kan het kort geding ookzelfs op zondag, of buiten 'werktijd' of op een andere locatie dan in een rechtszaal plaatsvinden.
 
Als de gedaagde niet komt opdagen, zal de rechter de gedaagde in principe bij [[Verstek (procesrecht)|verstek]] veroordelen, zoals de eiser dat heeft gevorderd.
 
===Beslissing===
De voorzieningenrechter kan besluiten de gevraagde voorzieningen geheel of gedeeltelijk toe te wijzen ofveroordeling te weigeren. Dit laatste doet hij ook als naar zijn oordeel de beoordeling van de zaak te moeilijk is vooren behandelinghij invan kortoordeel geding. Inis dat geval zal een [[bodemprocedure]]gewone moetenprocedure wordennoodzakelijk gevoerdis. De uitspraak in het kort geding brengtis geenweliswaar nadeelbindend, toemaar aankan de uitspraaksoms in een bodemprocedure:gewone heeftprocedure deweer gedaagdeongedaan bijvoorbeeldworden gemaakt. Is er op grond van het kortgedingvonnis eenkortgeding schadevergoeding betaald en blijkt hijdeze dietijdens in degewone bodemprocedureprocedure toch niet verschuldigd te zijn, dan moetzal dedeze eiserweer demoeten vergoeding weerworden terugbetalenterugbetaald.
 
Bij een kort geding kan de rechter meteen na afloop uitspraak doen. GebruikelijkerGebruikelijk is datop ereen tweetermijn wekenvan opėėn deof uitspraaktwee gewacht moet wordenweken.
 
===Incassokortgeding===
Sommige rechtbanken hebben een speciale kortgedingprocedure in het leven geroepen voor de incasso van geldvorderingen in het geval daarmee een bijzonder spoedeisend belang gediend is.
Sommige rechtbanken hebben een speciale kortgedingprocedure in het leven geroepen voor 'incassovorderingen': onbetwiste of in redelijkheid onbetwistbare contractuele vorderingen wegens geleverde goederen of verrichte diensten. Deze procedure staat informeel bekend als het [[incassokortgeding]]. [[procureur (Nederland)|Procureurs]] hebben vaak de mogelijkheid om dagvaardingen in zulke zaken uit te brengen met als zittingsdatum een vaste dag en vast tijdstip in de week. Voorafgaand aan de dagvaarding moet de gedaagde onder overlegging van een kopie van de concept-dagvaarding worden gesommeerd alsnog te betalen. Deze procedure is zeer efficiënt door de snelheid van afhandeling van de zaak; bovendien kan, wanneer de procureur de schuldenaar op diens verzoek na de sommatie enige uitstel wil verlenen, eenvoudig een nieuwe datum voor de zitting worden vastgesteld, omdat elke week op hetzelfde tijdstip incassokortgedingen worden behandeld.
 
==Kort geding in België==
2

bewerkingen