Hoofdmenu openen

Wijzigingen

geen bewerkingssamenvatting
|3||Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.||Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.||Matteüs 5:5
|-
|4||Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.||Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.||Matteüs 5:6
|-
|5||Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.||Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.||Matteüs 5:7
|7||Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.||Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.||Matteüs 5:9
|-
|8||Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.||Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.||Matteüs 5:10
|}