Sensitiviteit en specificiteit: verschil tussen versies

Sensitiviteit en specificiteit worden dan, bij gebrek aan beter, als constanten geacht. Men vergeet bij deze manier van denken dat men, door het aantal zieken te vermenigvuldigen met een factor de representativiteit van de steekproef negeert en dat dit de oorzaak ervan is dat men geen valide nakans meer kan berekenen. Men veralgemeent dan de invaliditeit van de nakansen terwijl bij een representatieve steekproef de nakansen wel degelijk valide te berekenen zijn.
 
Deze opvatting is in deze eeuw nog in brede kringen verspreid maar een nieuwe opvatting wint veld. De waarde van de nakans wordt voorop gesteld en er is weer vertrouwen in. Meer en meer worden naast de sensitiviteit en de specificiteit de voorspellende waarden vermeld. Bovendien construeerde men al aan het einde van de vorige eeuw maten die een combinatie zijn van sensitiviteit en specificiteit: de [[Likelihood ratio (epidemiologie)|likelihood ratio]]s. Deze likelihood ratios moeten dienen om de nakans te berekenen. Aan deze nakans wordt diagnostisch de hoogste waarde toegekend. Er lijkt zich dus op dit gebied een [[copernicaanse revolutie]] aan het voordoen: van de sensitiviteit en specificiteit naar de posttest-waarschijnlijkheid.
 
== Zie ook ==