Overleg gebruiker:Haagschebluf: verschil tussen versies

(Nieuw kopje aangemaakt: →‎Arnt ten Boecop)
::::Misschien kunt u dan meteen een verklaring geven voor uw toevoeging dat de herintrede van de galero staat beschreven in ''[[Summorum Pontificum]]''. Dat is een volkomen leugenachtige bewering hetgeen iedereen weet die dat ''motu proprio'' wel eens ter hand heeft genomen. U hebt gelijk: het staat iedereen vrij om ''verbeteringen'' aan te brengen maar niet om, zich zogenaamd beroepend op een bron (in dit geval voornoemd pauselijk schrijven), allerlei onzin aan Wikipedia toe te voegen. Ik verzoek u dus nogmaals zich eerst in een bepaalde zaak te verdiepen alvorens over die zaak te publiceren. {{Gebruiker:RJB/Handtekening}} 13 apr 2014 07:42 (CEST)
 
== Arnt ten Boecop en Koningsvrijen==
 
Haagschebluf, na uw talloze misstappen die evenzovele inkijkjes gaven in de losse manier waarop u om pleegt te gaan met bronnen, heb ik bovenstaand lemmalemmata ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenschap. Ter adstructie wellicht nog het volgende: over de galero en de bonnet heeft u vrijwel niets dan onzin beweerd. Daarop aangesproken, heeft u in het geheel niet meer gereageerd. Wel wist u door het inbrengen van pauselijke schrijvens (als [[Summorum Pontificum]]) de indruk te wekken alsof u wist waarover u schreef. Zoals ik elders heb betoogd zijn mensen die zo slordig omgaan met de werkelijkheid (en het beschrijven daarvan is hier onze opdracht) een groot gevaar voor Wikipedia. Ik zal derhalve elk door u gestart lemma voorleggen ter beoordeling van de gemeenschap zolang u niet een zinvolle verklaring geeft voor uw leugenachtige bijdragen op de eerder genoemde lemmata. {{Gebruiker:RJB/Handtekening}} 14 apr 2014 15:18 (CEST)