Overleg gebruiker:Wortelsoep: verschil tussen versies

3.363 bytes toegevoegd ,  7 jaar geleden
::::Heel erg bedankt voor deze heldere analyse, Wortelsoep, en ook voor de aanvulling daarop. Ik wilde inderdaad naar aanleiding van uw eerste reactie opmerken dat het hier om een lijst gaat. Die eerste reactie is echter wel waardevol voor vermeldingen in artikelen die over één persoon gaan. Ik heb [[Gebruiker:Akadunzio|Akadunzio]], de gebruiker die deze en andere lijsten ter beoordeling heeft voorgelegd, ook even hierheen verwezen, zodat hij daarvan kennis kan nemen. Mvg, {{gebruiker:woodcutterty/handtekening}} 23 feb 2014 18:55 (CET)
Dopinggebuik hoort toch tot het tuchtrecht en niet tot het strafrecht? En als dat zo is, kun je niet spreken over ongeoorloofde verwerking van strafrechtelijke gegevens. Heeft dit invloed op je oordeel? [[Gebruiker:Miho|Miho]] ([[Overleg gebruiker:Miho|overleg]]) 24 feb 2014 20:34 (CET)
:Het zal van de feiten afhangen of het strafrecht van toepassing is of niet. Illegale bloedtransfusies zijn (voor zover ik weet) niet strafbaar, maar het voor handen hebben van middelen uit de Opiumwet wel. Laten we voor het argument uitgaan van de situatie waarin een sporter ''geen'' strafbaar feit heeft gepleegd, maar wel geschorst is (geweest) voor "doping" (en/of aanverwanten). Het regime voor bijzondere persoonsgegevens is dan niet van toepassing, dus we moeten terugvallen op de normale regels van de Wbp, dus o.a. de eerder genoemde verwerkingsgrondslag (art. 8), waarbij op grond van sub f een belangenafweging dient plaats te vinden. Het belang van de sporter is duidelijk: die wil niet constant worden geassocieerd met dopinggebruik. Het belang van Wikipedia is lastiger te formuleren. Een lemma over Lance Armstrong heeft een duidelijke informerende en geschiedschrijvende functie en zou niet compleet zijn indien niet wordt ingegaan op het dopingschandaal. In zo'n geval zou de belangenafweging m.i. in het voordeel van Wikipedia moeten uitvallen, zoals ik hierboven in ''eerste'' instantie al betoogde en waar ik nog steeds achter sta.
:In casu gaat het echter niet om een echt lemma, maar om een lijstje. Men kan zich afvragen wat het ''doel'' is van dit lijstje, en vooral of dit doel zó belangrijk is, dat het belang van de sporters opzij dient te worden geschoven. In dit kader wil ik even ingaan op het lijstje van de IAAF die wordt genoemd door Piet.Wijker op 14 februari j.l. De IAAF houdt een lijstje bij van sporters die ''momenteel'' zijn geschorst. Dit is nou eenmaal noodzakelijk om een schorsing feitelijk te kunnen bewerkstelligen. Ook wordt een sporter ook weer van de lijst verwijderd als de schorsing is afgelopen. De IAAF heeft een gerechtvaardigd doeleinde voor het lijstje, en gaat ook niet verder dan noodzakelijk is doordat de sporters er ook weer worden afgehaald. Ik ben het eens met het argument van Akadunzio: het IAAF-lijstje moet kunnen. Vergelijk nu echter het IAAF-lijstje met het ter discussie staande lijstje op Wikipedia: het doel cq. de noodzaak is niet erg duidelijk, en bovendien lijkt het de bedoeling om sporters er permanent op te houden: eens erop, altijd erop. M.i. voldoet het lijstje ''in ieder geval'' niet aan art. 8 sub f Wbp, omdat Wikipedia onvoldoende belang heeft, en bovendien niet voldoet aan het proportionaliteitsvereiste, omdat de verwerking vrij ver gaat en langdurig is zonder dat daar een groot belang tegenover staat. Ook op deze manier kom ik tot de conclusie dat het bewuste lijstje in strijd is met de Wbp.
:Overigens is deze belangenafweging niet het ''enige'' wat is geregeld in de Wbp. Wil je het écht helemaal goed doen voor de Wbp, dan zijn er allerlei andere zaken waar je rekening mee moet houden, zoals het uitdrukkelijk omschrijven van het verwerkingsdoel, het melden bij het CBP, etc. Hierboven heb ik dus slechts één van de relevante factoren besproken. Bovendien wil ik er graag op wijzen dat juridische analyses zelden zwart of wit zijn: er is altijd ruimte voor interpretatie en ik sluit niet uit dat een andere jurist tot een tegenovergestelde, doch goed onderbouwde conclusie kan komen. Als dat niet het geval zou zijn, zouden er geen rechtzaken zijn. HTH [[Gebruiker:Wortelsoep|Wortelsoep]] ([[Overleg gebruiker:Wortelsoep#top|overleg]]) 24 feb 2014 22:32 (CET)
247

bewerkingen