Kort geding: verschil tussen versies

809 bytes verwijderd ,  7 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
(Een geval waarin een kort geding aangespannen zou kunnen worden toegevoegd.)
Een '''kort geding''' (''mv'': korte gedingen of kort gedingen) is een versnelde [[civiel recht|civiele]] procedure voor zaken waarbijmet deeen eiserspoedeisend nietbelang, kanwaarin wachtende rechter op deredelijk afloopkorte vantermijn een gewoneuitspraak proceduredoet. Bij een gewone rechtszaak kanduurt erdat geruimemeestal tijdveel voorbijgaanlanger, vooromdat er eenmeer rechtszittingonderzoek plaatsvindt. Meestalof vindtomdat er eerst eengetuigen schriftelijkemoeten behandelingworden plaatsgehoord. NaEen degewone zittingrechtzaak duurtkan hetvele nogmaanden een tijdje voor er uitspraak wordt gedaan en vervolgens krijgen de partijen nog de gelegenheid in hoger beroep te gaan. Dit kantot jaren duren., Ookterwijl buitende hetduur civiele recht komtvan een soortgelijkekort proceduregeding voor,een metkwestie name in het [[Bestuursrecht (Nederland)|bestuursrecht]]. Dan wordt meestal gesprokenis van een [[voorlopigeenkele voorziening]]weken.
 
Voorbeelden van zaken met een spoedeisend belqng zijn:
==Spoedeisende zaken==
Soms heeft iemand een snelle beslissing nodig, bijvoorbeeld:
* Een bedrijf wil een aangekondigde [[staking]] laten verbieden.
* Iemand die bezwaar heeft gemaakt tegen een verleende kapvergunning wil verhinderen dat de bomen alvastte gekaptvroeg worden gekapt.
* Iemand wil een televisie-uitzending verbieden,of waarinkrantenpublicatie zijnlaten verbieden, persoonlijkeomdat geheimende opinhoud onrechtmatigedaarvan wijzeniet wordenjuist onthuldis.
* Iemand kanwil niet de gewensteen medische behandeling krijgen, omdatdie de verzekeraar toestemming weigert en hij ze zelf niet kante betalen.
* Een scheepswerf dreigt [[faillissement|failliet]] te gaan als de rederij niet op tijd betaalt, de werf eist betaling op korte termijn.
In deze voorbeelden is een snelle uitspraak gewenst en kan de uitspraak in een gewone procedure niet worden afgewacht. In het laatste voorbeeld zou de patient bijvoorbeeld al kunnen zijn overleden.
* Iemand wil een [[getuige]] laten horen, terwijl vertraging zou kunnen betekenen dat de getuige niet meer gehoord kan worden.
* Iemand kan niet de gewenste medische behandeling krijgen, omdat de verzekeraar toestemming weigert en hij ze zelf niet kan betalen.
* Een beroemd persoon wil niet dat er een roddelblad met allemaal leugens over hem/haar wordt uitgegeven.
In al deze voorbeelden zou de eiser er niets aan hebben als zijn eisen pas na anderhalf jaar worden toegewezen. In het eerlaatste voorbeeld zou de patiënt zelfs al overleden kunnen zijn.
 
Het resultaat van een kort geding is in principe een voorlopig oordeel. Als een partij zich niet bij de uitslag wenst neer wilte leggen, kan deze in hoger beroep gaan of via een normale procedure een uitgebreide behandeling vragen. Dat heetis een [[bodemprocedure]]. In de praktijk blijkt echter dat men zich meestal neerlegt bij de uitspraak in een kort geding of dat het voeren van een bodemprocedure geen zin meer heeft.
 
==Kort geding in Nederland==
 
===Rechter===
In Nederland worden kort gedingen in eerste aanleg altijd behandeld door een enkelvoudigeenkele kamer. De [[rechter]], indie een kortgedingprocedure draagt de titel van ''voorzieningenrechter'' wordt genoemd. ZijnIn aanspreektitel is[[hoger dieberoep]] vanvindt ''presidentbehandeling inplaats kortbij geding''. Inhet [[sectorgerechtshof kanton(Nederland)|kantonzakengerechtshof]] kanwaar de kantonrechterzaak optredenaltijd alsdoor voorzieningenrechterdrie rechters wordt behandeld.
 
Ook bij een [[hoger beroep]] kan iemand via een kort geding een [[voorlopige voorziening]] vragen. In dat geval vindt het kort geding plaats bij het [[gerechtshof (Nederland)|gerechtshof]].
 
===Verloop van de procedure===
Het kort geding verloopt volgens de regels van de gewone [[dagvaarding]]sprocedure, met dit verschil dat vanwege spoedeisendheid de dagvaardingstermijn korter kan zijn, en dat de gedaagde partij niet een advocaat behoeft in te schakelen, maar ook in persoon mag verschijnen. Als de zaak zeer spoedeisend is, kan het kort geding ook op zondag, buiten 'werktijd' of op een andere locatie dan in een rechtszaal plaatsvinden.
 
Als de gedaagde niet komt opdagen, zal de rechter de gedaagde bij [[Verstek (procesrecht)|verstek]] veroordelen, conformzoals de eiseiser ofdat eisenheeft uit de dagvaardinggevorderd.
 
===Beslissing===
De voorzieningenrechter kan besluiten de gevraagde voorzieningen geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of te weigeren. Dit laatste doet hij ook als naar zijn oordeel de zaak zichte nietmoeilijk leentis voor behandeling in kort geding. DeIn eiserdat geval zal dan een [[bodemprocedure]] moeten aanspannen om alsnog in zijn vordering te kunnenworden slagengevoerd. De uitspraak in het kort geding brengt geen nadeel toe aan de uitspraak in een bodemprocedure: heeft de gedaagde bijvoorbeeld op grond van het kortgedingvonnis een schadevergoeding betaald en blijkt hij die in de bodemprocedure toch niet verschuldigd te zijn, dan moet de eiser de vergoeding weer terugbetalen.
 
Bij een kort geding kan de rechter meteen uitspraak doen. Gebruikelijker is dat er twee weken op de uitspraak gewacht moet worden.
Anonieme gebruiker