Samenvloeiing van de Leie en de Schelde: verschil tussen versies

k
geen bewerkingssamenvatting
(herformulering)
k
Na een tijd kon men in Gent toch meer de rivieren in hun oevers leiden. De stad was dus in eilandjes verdeeld die door bruggetjes waren verbonden. Algemeen wordt aangenomen dat de Leie bij de Portus Ganda in de Schelde stroomde. [[Karel de Grote]] inspecteerde hier in 811 een samengetrokken vloot die er niet in slaagde om de invallen van de [[Vikingen]] te verijdelen. Deze plaats is sterk verbonden met de vlakbij, door [[Amandus van Gent]] gestichte [[Sint-Baafsabdij]] die oorspronkelijk ''Ganda'' werd genoemd.
 
Theoretisch houdt het bestaan van de Leie op aan de [[Napoleon de Pauwvertakking]] en wordt de waterloop verder ten zuiden de Schelde genoemd. DeHier Scheldegaat de Bovenschelde bovendien over in de Zeeschelde. Deze Zeeschelde splitst zich halverwege de Voorhoutkaai op om parallel verder te vloeien tot wanneer de waterlopen ter hoogte van Vlaamse Kaai opnieuw samenvloeien. De westelijke loop is de (ook deels gekanaliseerde) oorspronkelijke Schelde, de oostelijke loop werd in 1752 gegraven en is nu bekend als de [[Visserij (kanaal)|Visserij]].
 
Oorspronkelijk had ook de Bovenschelde twee armen; naast de [[Muinkschelde]] ("Schelde van de Monniken") was er ook de Oude Schelde, vanaf Ter Platen viaover de Lange Violettastraat. naarVanaf dehun Kuiperskaai.samenvloeiing Hierbij werdde inKuiperskaai devormden 11e eeuwze de [[KetelvestNederschelde]] gegravenof Reep. Deze was van 1960 tot 2015 deels gedempt, alshet toenmaligegedeelte zuidelijkeonder verdedigingswalhet van[[François deLaurentplein]] stadwas overwelfd. Ook deDe Leie had eveneens enkele vertakkingen, namelijk de [[Oude Houtlei]] (gegraven in de 12e eeuw als verdedigingsgracht, in 1898-99 gedempt) en de [[Ottogracht]] (gedempt in 1872-73). DeTussen [[Nederschelde]]de ofMuinkschelde Reepen de Leie werd gedempt in 1960.de Een11e deel vaneeuw de Nederschelde[[Ketelvest]] werdgegraven, overwelfdals voortoenmalige dezuidelijke aanlegverdedigingswal van hetde [[François Laurentplein]]stad.
 
Tussen de Oude Schelde en de BenedenscheldeZeeschelde bestonden verschillende verbindingen. In 1254 werd de Schepenenvijver, later ook Capucijnenvaardeken genoemd, gegraven tussen de Brabantdam en Koepoortkaai. Deze verbinding werd in 1845 overwelfd. Rond 1300 werd net ten zuiden van het [[Begijnhof Ter Hoye]] een stadswal aangelegd met erbij een sluis en de [[Vijfwindgatenpoort]], het Klein Scheldeken. Er waren zo in totaal drie plaatsen waar het Scheldewater in oostelijke richting kon afdraaien en zich met het Leiewater mengen. Later kwam er nog een vierde verbinding bij, namelijk een gegraven waterloop tussen Ter Platen en de Vlaamse Kaai, die vanaf de 14e eeuw dienst deed als vestinggracht voor de [[Sint-Lievenspoort]] en [[Keizerpoort]] en op kaarten ook als Schelde wordt aangeduid. Ter hoogte van de wijk Strop vertakt de [[Franse Vaart]], uit het midden van de 18e eeuw.
 
==Project Heropening Nederschelde (2002-2014)==
1.014

bewerkingen