Vreemdelingenbeleid: verschil tussen versies

4.012 bytes verwijderd ,  8 jaar geleden
tekstverhuis naar artikel "asielaanvraag in Nederland"
(Linkonderhoud: dode link hersteld)
(tekstverhuis naar artikel "asielaanvraag in Nederland")
* verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
* verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd
 
==Asielprocedure in Nederland==
Wie [[politiek asiel|asiel]] aanvraagt in Nederland, komt terecht in een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daar wordt de aanvraag opgenomen in de zogenaamde Algemene Asielprocedure. Binnen acht dagen wordt een beslissing genomen op de asielaanvraag. Wanneer het niet mogelijk is binnen dit tijdsbestek een beslissing te nemen, wordt de asielzoeker in een [[asielzoekerscentrum]] geplaatst. Dit heet de Verlengde Asielprocedure. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet de IND dan binnen zes maanden een besluit nemen. <br><br>
De procedure bestaat in beide gevallen uit een aantal stappen. In de Algemene Procedure zien deze er als volgt uit. De asielzoeker krijgt een 'eerste gehoor' met de IND waarin hij informatie kan geven over zijn identiteit, verblijf in het land van herkomst en reisroute (dag 1). Het rapport van dit gehoor kan de asielzoeker nabespreken met een advocaat, die hem tevens voorbereid op het 'nader gehoor' (dag 2). In het nader gehoor kan de asielzoeker zijn asielmotieven toelichten (dag 3). Ook het rapport van dit gehoor kan de asielzoeker nabespreken met een advocaat (dag 4). Op dag 5 neemt de IND een eerste beslissing, het 'voornemen'. Wanneer dit eerste oordeel negatief is, dan kan de asielzoeker hierop zijn zienswijze geven (dag 6). Op dag 7 neemt de IND een definitief besluit. <br><br>
Wanneer de asielaanvraag wordt afgewezen, dan kan de asielzoeker bij de [[rechtbank]] in beroep gaan. Verklaart de rechter dit beroep ongegrond, dan kan de asielzoeker nog in [[hoger beroep]] gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitslag hiervan mag hij echter niet in Nederland afwachten. <br><br>
De asielprocedure wordt verlengd wanneer de IND nader onderzoek wenselijk acht. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een aanvullend gehoor, documentonderzoek, taalanalyse of onderzoek in het land van herkomst. <br><br>
De IND maakt gebruik van ambtsberichten van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een algemeen [[ambtsbericht]] behandelt de algemene veiligheid in het betreffende land. In sommige gevallen wordt een individueel [[ambtsbericht]] opgesteld met betrekking tot de persoon van de asielaanvrager en hetgeen deze heeft verklaard bij zijn of haar asielaanvraag. Daarnaast bestaan er deelambtsberichten over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld over mensenrechtenschendingen door buitenlandse organisaties, zoals in [[Afghanistan]] in de communistische periode (1980-1992) de toenmalige staatsveiligheidsdienst KhAD/WAD. De informatie uit deze ambtsberichten wegen mee bij de beslissing op een asielaanvraag.<br><br>Een bijzondere vorm van aanvullend onderzoek vindt plaats bij asielzoekers op wie de uitsluitingsgrond '1f' (vermoedelijke eigen betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven of schending van mensenrechten) van toepassing is. Zie daarover onder [[Vluchtelingenverdrag van Genève]].
 
===Positieve beslissing===
Bij een positieve beslissing krijgt de asielzoeker een tijdelijke [[verblijfsvergunning]], die na vijf jaar mag worden omgezet in een vaste verblijfsvergunning. Na verloop van tijd kan dit worden omgezet naar [[naturalisatie]].
 
===Negatieve beslissing===
Bij een negatieve beslissing krijgt de asielzoeker vier weken de tijd om op eigen gelegenheid het land binnen te verlaten. Daarna kunnen de opvangvoorzieningen worden stopgezet. Een uitzondering hierop vormen asielzoekers die op de luchthaven Schiphol bij de grens zijn aangehouden. Zij kunnen onmiddellijk worden uitgezet. Asielzoekers kunnen dit voorkomen door bij de rechtbank een voorlopige voorziening aan te vragen die het mogelijk maakt de beroepsprocedure af te wachten. Asielzoekers bevinden zich in deze periode in vreemdelingenbewaring op grond van artikel 6 van de Vreemdelingenwet. In 2005 werd de [[Dienst Terugkeer & Vertrek]] in het leven te roepen. Deze dienst is verantwoordelijk voor het voorbereiden, bevorderen en organiseren van het daadwerkelijk vertrek uit Nederland.
 
== Externe link ==
19.310

bewerkingen