Hoofdmenu openen

Wijzigingen

Geen verandering in de grootte, 6 jaar geleden
→‎Verdieping Westerschelde: "teruggeven aan de natuur" is een eenzijdige en gekleurde term; een boer denkt daar anders over
== Verdieping Westerschelde ==
[[File:Erosie schor buitenrand Saeftinghe mei 2013.jpg|thumb|Erosie van het schor in Saeftinghe]]
Sinds 1895 wordt er permanent gebaggerd in de Schelde. De allereerste baggerwerken in (het Nederlandse gedeelte van) de Westerschelde vonden in 1923 plaats op de drempel van Bath. In de loop van de jaren werd steeds meer stroomafwaarts gebaggerd .<ref name="Kornman2002">[Kornman et al, 2002]</ref>. Naast een minimale diepte moest de vaargeul( voor de scheepvaart) ook een minimale breedte hebben. De term “verruiming”"verruiming" isgeeft dan ook beter dan “verdieping”"verdieping" aan wat er gebeurt. Door de ontwikkeling van plaatgebieden kan de minimale breedte van de vaargeul in het geding komen. Daarom wordt op enkele plekken ook gebaggerd om de vaargeul op de vereiste nautische breedte te houden. De eerste verruiming vond plaats tussen 1970 en 1975 .<ref>[Kornman etname="Kornman2002" al, 2002]</ref>. Voor deze verruiming zijnwerden geen eisen gesteld voor wat betreft natuurherstel/-behoud of herstel van de natuur. In 1995 sluitensloten Nederland en Vlaanderen een verdrag over de tweede verruiming van de Westerschelde. In dat verdrag staat dat er natuurcompensatie moet komen voor de schade die door de verruiming wordt veroorzaakt. Een oppervlakte voor de compensatie werd niet vastgelegd. Wel waswerd hetals planmogelijkheid voorgesteld om langs de Westerschelde een aantal polders terug te geven aan de natuur ([[ontpolderen]]).
 
In maart 2005 heeft het [[Nederlandse kabinet]] ingestemd met de derde verdieping (verruiming) van de hoofdgeul in de Westerschelde. Hiertegen bestond in de [[provincie Zeeland]] tegenstand. Ter compensatie kreeg Zeeland 100 miljoen euro overheidsgeld voor nieuwe [[infrastructuur]] en 200 miljoen voor nieuwe natuur, onder andere om aan de natuurverplichtingen vanwege de [[Vogel- en Habitatrichtlijn]] te kunnen voldoen. Hiervoor is vrijwel het gehele Westerscheldegebied als Europeese natuurgebied aangewezen en wordt 600 hectare nieuwe estuariene natuur in het gebied gerealiseerd.<ref>Provincie Zeeland [http://www.zeeland.nl/kust_water/zeeuwse_wateren/westerschelde/natuurpakket Natuurpakket]</ref>
99.348

bewerkingen