Hoofdmenu openen

Wijzigingen

geen bewerkingssamenvatting
De vijf andere mogendheden garandeerden de neutraliteit van [[België]].
 
[[Bestand:Grenspaal 124.jpg|thumb|right|300px|Grenspaal 124 tussen de gemeenten [[Maasgouw (gemeente)|Maasgouw]] (NL) en [[Kinrooi]] (B) bij [[Stevensweert]], gezien vanaf de Nederlandse kant.]]
In de tussen periodetussenperiode van de [[Verdrag van Londen (1839)|Conferentie van Londen]] ( november 1830 - november 1833) gebeurden enkele belangrijke ontwikkelingen.
 
-* De Europese mogendheden erkenden in december 1830 de onafhankelijkheid van België
In de tussen periode van de [[Verdrag van Londen (1839)|Conferentie van Londen]] ( november 1830 - november 1833) gebeurden enkele belangrijke ontwikkelingen.
-* [[Willem I der Nederlanden]] stemde in met een administratieve scheiding tussen Noord en Zuid.
 
-* Juni 1831 werd [[Leopold I van België|Leopold van Saksen-Coburg-Saalfeld en Gotha]] gekozen als [[Koning (titel)|Koning]].
- De Europese mogendheden erkenden in december 1830 de onafhankelijkheid van België
-* Een eerste voorstel werd door [[Willem I der Nederlanden|koning Willem I]] afgeschoten omdat het voor Nederland te ongunstig was. Men vermoedt dat de goede band die koning Leopold I met zowel Engeland, Frankrijk als Pruisen had het verdrag in voordeel van de Belgen kwam.
- [[Willem I der Nederlanden]] stemde in met een administratieve scheiding tussen Noord en Zuid.
-* In augustus 1831 vond de [[Tiendaagse Veldtocht|Tiendaagse veldtocht]] plaats waarbij de Nederlandse troepen een nederlaag toebrachten aan de Belgische strijdkrachten.
- Juni 1831 werd [[Leopold I van België|Leopold van Saksen-Coburg-Saalfeld en Gotha]] gekozen als [[Koning (titel)|Koning]].
-* Op [[14 oktober]] [[1831]] was een eerste kleine uitspraak ([[de 24 artikelen]]). Deze viel gunstig uit voor Nederland maar Willem I bleef tegen omdat hij nog steeds aanspraak wilde maken op geheel België. België schikte zich naar het verlies waarbij het delen van Limburg en Luxemburg verloor. Het bleef echter protesteren tegen de hoge prijs van de Schelde[[tol (recht)|tol]].
- Een eerste voorstel werd door [[Willem I der Nederlanden|koning Willem I]] afgeschoten omdat het voor Nederland te ongunstig was. Men vermoedt dat de goede band die koning Leopold I met zowel Engeland, Frankrijk als Pruisen had het verdrag in voordeel van de Belgen kwam.
-* De [[citadel van Antwerpen]] die in Nederlandse handen bleef werd in december [[1832]] veroverd door Franse troepen.
- In augustus 1831 vond de [[Tiendaagse Veldtocht|Tiendaagse veldtocht]] plaats waarbij de Nederlandse troepen een nederlaag toebrachten aan de Belgische strijdkrachten.
-* De voorlopige conventie maakte een einde aan de vijandelijkheden en gaf België het recht op vrije scheepvaart op de [[Schelde (rivier)|Schelde]] in mei [[1833]].
- Op [[14 oktober]] [[1831]] was een eerste kleine uitspraak ([[de 24 artikelen]]). Deze viel gunstig uit voor Nederland maar Willem I bleef tegen omdat hij nog steeds aanspraak wilde maken op geheel België. België schikte zich naar het verlies waarbij het delen van Limburg en Luxemburg verloor. Het bleef echter protesteren tegen de hoge prijs van de Schelde[[tol (recht)|tol]].
- De citadel van Antwerpen die in Nederlandse handen bleef werd in december [[1832]] veroverd door Franse troepen.
- De voorlopige conventie maakte een einde aan de vijandelijkheden en gaf België het recht op vrije scheepvaart op de [[Schelde (rivier)|Schelde]] in mei [[1833]].
 
Uiteindelijk werd alles maar volledig erkend toen koning Willem I zijn verzet tegen de 24 artikelen opgaf onder druk van de toenemende [[Oppositie (politiek)|oppositie]] in eigen land in [[1838]]. België opperde wel nog bezwaren tegen het grote [[Territoriaal geschil|territoriaal]] verlies, maar op het [[Verdrag van Londen (1839)]] werd anders besloten. Er werd echter wel gekeken voor een lagere Scheldetol.
 
Maar de diplomatieke samenwerking liep zelden voorspoedig.
-* Het [[Uitvoer (handel)|exportverdrag]] van [[1846]] werd pas in [[1863]] vernieuwd nadat in [[1851]] en [[1858]] onderhandelingen afsprongen.
-* In [[1863]] kocht België de [[Schelde (rivier)|Schelde]][[Tol (recht)|tol]] af door een toelating om [[Maas|Maaswater]] af te tappen bij [[Maastricht]].
-* Nederland damde het [[Sloe]] af onder verzet van vooral [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]].
-* Het voorstel van België voor een gemeenschappelijke tol unietolunie in [[1869]] werd afgehouden.
-* Het verstelvoorstel om een gemeenschappelijke handels- en [[Defensie (landsverdediging)|defensiepolitiek]] te voeren in [[1878]] werd ook niet meegenomen door Nederland.
 
Het [[protectionisme]] dat opkwam maakte een einde aan de Belgische initiatieven. Nederlanders en Belgen (ook de Vlamingen) vervreemdden hierdoor meer en meer. De onderlinge handel daalde onder het niveau van dat met andere landen. Culturele beïnvloeding werd heel gering.
Nederlanders en Belgen (ook de Vlamingen) vervreemdden hierdoor meer en meer. De onderlinge handel daalde onder het niveau van dat met andere landen. Culturele beïnvloeding werd heel gering.
 
==1886 - 1914==
Onder de bedreiging van het [[Duitse Keizerrijk]] werd rond [[1885]] het idee opnieuw geopperd om de [[Maaslinie]] te verstevigen door [[Luxemburg (land)|Luxemburg]] en [[Limburg (Nederland)|Nederlands Limburg]] te annexeren.
In [[1887]] werd door Nederland een gemeenschappelijke verdediging tegen een Duitse aanval afgekeurd omdat het vreesde om zo zeker in een oorlog te verzeilen. Een Nederlands voorstel om een [[entente]] tegen Engeland te richten werd dan weer door [[Leopold II van België|Leopold II]] in [[1904]] afgeketst. Onder invloed van een campagne door de journalist [[Eugène Baie]] werd een Belgisch-Nederlandse commissie opgericht om een militair verbond en een tolunie tot stand te brengen. De commissie die 3 keer samenkwam tussen [[1907]] en [[1910]] leidde echter tot geen enkele resultaat.
 
Een Nederlands voorstel om een [[entente]] tegen Engeland te richten werd dan weer door [[Leopold II van België|Leopold II]] in [[1904]] afgeketst.
 
Onder invloed van een campagne door de journalist [[Eugène Baie]] werd een Belgisch-Nederlandse commissie opgericht om een militair verbond en een tolunie tot stand te brengen.
De commissie die 3 keer samenkwam tussen [[1907]] en [[1910]] leidde echter tot geen enkele resultaat.
 
Daarna verkoelde de betrekkingen door een overcompensatie van België op de vraag van Nederland voor een kanaal in [[Limburg (Belgische provincie)|Limburg]]. Daarnaast werd ook [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]] een grotere haven dan [[Rotterdam]], wat ook niet bevorderlijk was.
de vraag van Nederland voor een kanaal in [[Limburg (Belgische provincie)|Limburg]]. Daarnaast werd ook [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]]
een grotere haven dan [[Rotterdam]], wat ook niet bevorderlijk was.
 
De Vlaamse [[literatuur]] vond ondertussen wel al een afzetmarkt in Nederland.
 
==1914 - 1920==
Gedurende de oorlog werd enkel België door [[Duitsland]] bezet omdat Nederland neutraal bleef. De Belgische regering die naar [[Le Havre]] uitweek vroeg de herziening van de verdragen van [[1839]] aan de geallieerde en de geassocieerde mogendheden. Nederland verklaarde zich bereid tot overleg zolang ze geen territoriaal verlies zou ondervinden.
De Belgische regering die naar [[Le Havre]] uitweek vroeg de herziening van de
verdragen van [[1839]] aan de geallieerde en de geassocieerde mogendheden.
Nederland verklaarde zich bereid tot overleg zolang ze geen territoriaal verlies zou ondervinden.
 
In juni [[1919]] startte een commissie maar die stopte de werkzaamheden in maart [[1920]] door volgende redenen;
-* Enkel Frankrijk steunde de territoriale eisen van België.
-* De bevolking van de betrokken gebieden wilden onder Nederland blijven.
-* Nederland wilde zijn neutraliteit behouden terwijl België hiervan af stapte.
-* In ruil voor verbeterde Limburgse waterwegen wilde Nederland onderhandelen over de uitbreiding van het beheer van de [[Westerschelde]].
-* De Belgische eis voor de [[soevereiniteit]] van [[Wielingen]] werd door Nederland afgewezen.
 
België was teleurgesteld in de [[Alliantie|bondgenoten]] door de geringe medewerking en sloot een geheim [[Defensief verdrag|militair]] akkoord met Frankrijk.
Nadat België de eisen over [[Wielingen]] en [[Limburg (Nederland)|Limburg]] liet vallen werden de onderhandeling in [[1924]] hervat.
Reeds op [[3 april]] [[1925]] werd een nieuw verdrag ondertekend waarmee de verdragen van [[1839]] werden opgeheven.
In dit akkoord kunnen beide landen op de soevereiniteit van Wielingen aanspraak maken, werd een gemeenschappelijk beheer van de [[Westerschelde]] vooropgesteld en zouden een [[Kanaal (watergang)|kanaal]] [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]]-[[Moerdijk (dorp)|Moerdijk]] en een kanaal [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]]-[[Ruhrort]] worden aangelegd.
vooropgesteld en zouden een [[Kanaal (watergang)|kanaal]] [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]]-[[Moerdijk (dorp)|Moerdijk]] en een kanaal [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]]-[[Ruhrort]] worden aangelegd.
 
In België werd het verdrag met grote meerderheid goedgekeurd. In Nederland werd het slechts met een kleine meerderheid door de Tweede Kamer aanvaard, maar in maart [[1927]] door de Eerste Kamer afgekeurd met 33 tegen 17 stemmen.
 
==1940 - 1995==
Toen de oorlog uitbrak weken beide regeringen uit naar [[Londen]] en sloten ze samen met de Luxemburgse regering een douane-akkoord. Het begin van de [[Benelux]]. Deze Benelux-unie begon volledig in [[1960]] maar verloor al snel aan belang bij de ontwikkeling van de Europese Gemeenschap.
Deze Benelux-unie begon volledig in [[1960]] maar verloor al snel aan belang bij de ontwikkeling van de Europese Gemeenschap.
 
De bilaterale en Multilaterale contacten en akkoorden stapelen zich op onder andere binnen de [[Noord-Atlantische Verdragsorganisatie|Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)]], de [[Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal|Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)]], de [[Europese Economische Gemeenschap|Europese Economische Gemeenschap (EEG]] en de [[Europese Gemeenschap|Europese Gemeenschap (EG)]].
5.370

bewerkingen