Tapuit: verschil tussen versies

127 bytes toegevoegd ,  6 jaar geleden
Gemiddeld gaat de tapuit echter hard achteruit. Door het intensieve gebruik van de grond in Nederland voor onder andere bebouwing, landbouw, bosaanplant, etc. is de hoeveelheid oppervlakte die geschikt is als broedgebied voor de tapuit enorm afgenomen. Door de bemesting van het land zijn er steeds minder schrale open, zandige plekken die onmisbaar zijn voor de tapuit. Er wordt geprobeerd om woeste gronden te behouden en de duingebieden in stand te houden. Ook de afname van het aantal konijnen en dus oude konijnenholen waar de tapuit graag in broedt, vormen een probleem. [[Vogelbescherming]] Nederland probeert door het kunstmatig creëren van konijnenholen geschikte broedplaatsen te maken voor de tapuit.
 
[[SOVON]] schat dat de achteruitgang tussen 1990 en 2007 meer dan 5% per jaar bedraagt, er broeden in 2007 nog ongeveer 700 paar in Nederland.<ref name="SOVON" >[http://www.sovon.nl/nl/soort/11460 SOVON] Verspreiding en aantalsontwikkeling van de tapuit in Nederland</ref> Ook in Vlaanderen gaat het slecht met de tapuit. Natuurpunt gaat er vanuit dat 2013 mogelijk het eerste jaar zal zijn dat er in Vlaanderen geen broedende tapuiten zullen zijn. De soort staat op de [[Vlaamse Rode Lijst (broedvogels)|Vlaamse rode lijst]] als ''ernstig bedreigd'' en de vogel is in 2004 als ''bedreigd'' op de [[Nederlandse Rode Lijst (vogels)|Nederlandse rode lijst]] <ref name="rodelijst">{{Citeer web | url = http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=soort&sid=1239&version=legislation | titel = '''Rode Lijst Nederland''' | datum = 21-05-2011}}</ref> gezet.
 
Als doortrekker is de vogel veel minder zeldzaam. In april/mei en in september zijn overal in Nederland tapuiten op doortrek waar te nemen.
Anonieme gebruiker