God (islam): verschil tussen versies

11 bytes toegevoegd ,  7 jaar geleden
http://woordenlijst.org/leidraad/16/7/ (c) religieuze begrippen regel 16.S Een naam voor een heilig persoon of een heilig begrip schrijven we met een hoofdletter.
(http://woordenlijst.org/leidraad/16/7/ (c) religieuze begrippen regel 16.S Een naam voor een heilig persoon of een heilig begrip schrijven we met een hoofdletter.)
{{Zie artikel|Het artikel [[God (monotheïsme)]] behandelt een meer algemeen godsbegrip}}
 
'''God''' is volgens de [[islam]]itische godsdienst [[ahad|één]]: uniek, almachtig, alomtegenwoordig. Deze ondeelbaarheid wordt doorgaans tot een van de [[zuilen van geloof|zuilen van het islamitische geloof]] gerekend en staat bekend onder de naam ''[[tawhid]]''. Aanhangers van de islam gebruiken veelal ''[[Allah]]'', [[Arabisch]] voor "de godGod" en tevens als een [[eigennaam]] van God.
 
[[Moslim]]s geloven dat de ene godGod de [[hemel]], de [[aarde (planeet)|aarde]] en alles wat er tussen is [[schepping|geschapen]] heeft. De uitdrukking tot dit geloof is te vinden in de [[shahadah]], zoals deze ook herhaald wordt tijdens het [[Salat (islam)|rituele, vijfmaaldaagse gebed]], in de [[azan|oproep tot gebed]] en het [[dagelijks leven]]. Het geloof in God staat centraal binnen de islam.<ref>''the Qur'an: an encyclopedia'', Oliver Leaman e.a., Routledge Taylor and Francis Group, 2006, blz. 33, ''Allah'', ISBN 97 80415 77529 8</ref>
 
Het is moslims niet toegestaan zich enige [[Afbeelding (grafisch)|voorstelling]] van God te maken, anders dan door [[recitatie (islam)|recitatie]] en [[Geheugen (mens)|memoreren]] van zijnZijn eigenschappen of [[Manifestatie van God|manifestaties]], verwoord in de 99 [[Schone Namen van God]] die zijn afgeleid uit de [[Koran]].
 
Door middel van deze 99 Namen kunnen een aantal zaken omtrent Gods wezen worden afgeleid<ref>''the Qur'an: an encyclopedia'', Oliver Leaman e.a., Routledge Taylor and Francis Group, 2006, blz. 38, ''Allah'', ISBN 97 80415 77529 8</ref>:
# ''wujud'' (bestaan), God bestaat noodzakelijkerwijs in zichzelf;
# ''qidam'' (goddelijkeGoddelijke eeuwigheid), God is eeuwig, zonder begin of einde;
# ''baqa'' (goddelijkeGoddelijke voortdurendheid), alles in het universum kan verdwijnen, behalve God;
# ''mukhalafa li'l-hawadith'' (goddelijkeGoddelijke ongelijkheid tot het gecreëerde), God verschilt van zijnZijn schepping en is door niets of niemand voor te stellen;
# ''qiyam bi nafsih'' (goddelijkeGoddelijke zelfonderhouding), God onderhoudt zichzelfZichzelf.
 
Met betrekking tot zijn handelingen kan het volgende worden gesteld<ref>''the Qur'an: an encyclopedia'', Oliver Leaman e.a., Routledge Taylor and Francis Group, 2006, blz. 38-39, ''Allah'', ISBN 97 80415 77529 8</ref>:
# ''qudra'' (goddelijkeGoddelijke macht), God heeft alle macht over alles;
# ''irada'' (goddelijkeGoddelijke wil), niets kan zonder [[insha'Allah|Gods wil]];
# '''ilm'' (goddelijkeGoddelijke kennis), God is alwetend;
# ''hayat'' (goddelijkGoddelijk leven), al het leven ontvangt het leven vanuit het goddelijkeGoddelijke leven;
# ''[[Kalam (islam)|kalam]]'' (goddelijkeGoddelijke welbespraaktheid), God spreekt tot zijnZijn [[boodschapper (islam)|boodschappers]] van achter een gordijn, anders kan niemand hetHet horen, zoals [[Mozes]] flauw viel toen hem dit overkwam;
# ''sam'' (goddelijk gehoor), God hoort alles;
# ''basar'' (goddelijk zicht), God ziet alles.
 
== God in de islam, God in het christendom en God in het jodendom ==
De islamitische [[theologie]] leert dat de islam, het [[jodendom]] en het [[christendom]] in één en dezelfde [[God (monotheïsme)|godGod]] geloven ([[soera De Spin]] 46). Evenals in het jodendom en het christendom wordt hijHij ook in de islam beschouwd als de [[Schepping|schepper]] van alles. Hij beschikt zowel over levengevende, veranderende als vernietigende eigenschappen. Deze [[God (algemeen)|godGod]] wordt beschouwd dezelfde te zijn als de ([[monotheïsme|monotheïstische]]) godGod van het [[jodendom]] en [[christendom]], omdat [[moslims]] de godGod [[aanbidding|aanbidden]] van [[Adam (profeet)|Adam]], [[Nuh (profeet)|Nuh]] (Noach), [[Ibrahim (profeet)|Ibrahim]] (Abraham), [[Musa (profeet)|Musa]] (Mozes), [[Dawud (profeet)|Dawud]] (David) en [[Isa (profeet)|Isa]] (Jezus). Omdat men God binnen de islam als alomvattend ziet, komt zowel het goede als het slechte van hemHem, maar niet zonder reden.
 
De islamitische afwijzing van de goddelijkheid van Jezus, voor de meeste christelijke kerken een kernpunt van het christendom, wordt gezien als het belangrijkste verschilpunt met het godsbegrip in het christendom. Voorts beschouwt het christendom, evenals het jodendom, [[Mohammed]] niet als profeet en de [[Koran]] niet als Gods woord.
 
In de islam wordt, evenals in het jodendom, het christelijke concept van de [[Drie-eenheid]] gezien als strijdig met de ondeelbaarheid van God. Dit punt was de kern van het werk van de [[Dominicanen|dominicaan]] Ricoldo da Monte di Croce (c.1243 - 1320), ''Confutatio Alcorani'', dat door [[Maarten Luther]] in 1542 in het Duits vertaald werd. Eerder had de [[9e eeuw]]se christelijke [[Apologeten|apologeet]] [[Al-Kindi|Abd al-Masih ibn Ishaq al-Kindi]] ook bestreden dat godGod in de islam en godGod in het christendom gelijk waren. In zijn visie was Allah (God) niet de voortzetting van de bijbelse godGod, maar van de maan-godmaangod van de [[Sabeërs]]. Zijn Arabische werk werd in 1142 vertaald in het Latijn en had grote invloed op het middeleeuwse denken over de islam.
 
Een document van het [[Tweede Vaticaans Concilie]] erkent de islamieten als gelovigen die "de éne, levende en uit zichzelf bestaande, barmhartige en almachtige God aanbidden".<ref>[http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=610 ''Nostra Aetate: Verklaring van het 2e Vaticaans Concilie over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten''], DH 4197:
De Nederlandse rooms-katholieke [[Nieuwe Katechismus]] stelt over "De betrekkingen van de kerk met de moslims": ''Het heilsplan strekt zich ook uit tot hen die de Schepper erkennen, onder wie vooral de moslims, die in hun belijdenis aan het geloof van Abraham vasthouden en samen met ons de ene en barmhartige God aanbidden die op de jongste dag de mensen zal oordelen'' (alinea 841) en: <i>De Kerk erkent dat de andere godsdiensten nog "in afschaduwingen en beelden" God zoeken, die onbekend is, maar toch zo nabij, omdat Hij aan allen levensadem en alles schenkt en omdat Hij wil dat alle mensen gered worden. Zo beschouwt de Kerk al wat men in de godsdiensten aan goeds en aan waarheid kan vinden "als een voorbereiding op het Evangelie en als een geschenk van Hem die iedere mens verlicht, opdat hij uiteindelijk het leven heeft"<i> (alinea 843). <ref>[http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&id=1127 CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK], SUBPARAGRAAF 3 - De Kerk is katholiek</ref>
 
Uit een in 2003 in de Verenigde Staten gehouden onderzoek bleek dat 79% van de leiders van [[evangelisch christendom|evangelische]] organisaties in de VS het oneens was met de stelling dat 'christenen en moslims bidden tot dezelfde godGod'.<ref>[http://www.beliefnet.com/News/Politics/2003/04/Evangelical-Views-Of-Islam.aspx Evangelical Views of Islam]</ref>
 
==Zie ook==
8.564

bewerkingen