Vreemdelingenbeleid: verschil tussen versies

1.396 bytes toegevoegd ,  9 jaar geleden
Geen bewerkingssamenvatting
 
==Asielprocedure in Nederland==
Wie [[politiek asiel|asiel]] aanvraagt in Nederland, komt terecht in een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daar wordt de aanvraag opgenomen in de Algemene Asielprocedure. Binnen acht dagen wordt een beslissing genomen op de asielaanvraag. Wanneer het niet mogelijk is binnen dit tijdsbestek een beslissing te nemen, wordt de asielzoeker in een [[asielzoekerscentrum]] geplaatst. Dit heet de Verlengde Asielprocedure. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet de IND dan binnen zes maanden een besluit nemen. <br><br>
Wie [[politiek asiel|asiel]] aanvraagt in Nederland, krijgt binnen 48 uur bericht. Wie absoluut kansloos is, moet Nederland direct verlaten. De anderen worden in een [[asielzoekerscentrum]] geplaatst, in afwachting van het oordeel. Wanneer dit oordeel in eerste instantie negatief dreigt uit te vallen, dan mag de asielzoeker hierop zijn zienswijze geven. Wordt de asielaanvraag uiteindelijk ook écht afgewezen, dan kan de asielzoeker bij de [[rechtbank]] in beroep gaan. Zegt ook de rechter "nee", dan kan de asielzoeker zelfs nog in [[hoger beroep]] gaan. De uitslag hiervan mag hij echter niet in Nederland afwachten. Volgens de voorstanders van dit systeem biedt het de asielzoeker voldoende kansen om aan te tonen dat hij rechtmatig in Nederland mag verblijven. Volgens tegenstanders is het een onnodig lange procedure waarin asielzoekers te lang (vaak zelfs enkele jaren) in onzekerheid moeten blijven leven.<br>
De procedure bestaat in beide gevallen uit een aantal stappen. In de Algemene Procedure zien deze er als volgt uit. De asielzoeker krijgt een 'eerste gehoor' met de IND waarin hij informatie kan geven over zijn identiteit, verblijf in het land van herkomst en reisroute (dag 1). Het rapport van dit gehoor kan de asielzoeker nabespreken met een advocaat, die hem tevens voorbereid op het 'nader gehoor' (dag 2). In het nader gehoor kan de asielzoeker zijn asielmotieven toelichten (dag 3). Ook het rapport van dit gehoor kan de asielzoeker nabespreken met een advocaat (dag 4). Op dag 5 neemt de IND een eerste beslissing, het 'voornemen'. Wanneer dit eerste oordeel negatief is, dan kan de asielzoeker hierop zijn zienswijze geven (dag 6). Op dag 7 neemt de IND een definitief besluit. <br><br>
In een algemeen [[ambtsbericht]] van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt speciaal gekeken naar de veiligheid in het land van herkomst van asielaanvragers. In sommige gevallen wordt er ook een individueel [[ambtsbericht]] opgesteld met betrekking tot de persoon van de asielaanvrager en hetgeen diegene verklaard heeft bij zijn of haar asielaanvraag. Dit is onder meer het geval bij asielzoekers die mogelijk in aanmerking komen voor toepassing van een uitsluitingsgrond, zoals '1f' (vermoedelijke eigen betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven of schending van mensenrechten). Zie daarover onder [[Vluchtelingenverdrag van Genève]]. Daarnaast bestaan er ook deelambtsberichten over specifieke onderwerpen, zoals gestelde mensenrechtenschendingen door buitenlandse organisaties, zoals in [[Afghanistan]] in de communistische periode (1980-1992) de toenmalige staatsveiligheidsdienst KhAD/WAD. Deze ambtsberichten zijn elementen die meewegen bij de beslissing over een asielaanvraag.
Wanneer de asielaanvraag wordt afgewezen, dan kan de asielzoeker bij de [[rechtbank]] in beroep gaan. Verklaart de rechter dit beroep ongegrond, dan kan de asielzoeker nog in [[hoger beroep]] gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitslag hiervan mag hij echter niet in Nederland afwachten. <br><br>
De asielprocedure wordt verlengd wanneer de IND nader onderzoek wenselijk acht. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een aanvullend gehoor, documentonderzoek, taalanalyse of onderzoek in het land van herkomst. <br><br>
InDe eenIND algemeenmaakt [[ambtsbericht]]gebruik van ambtsberichten van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. wordtEen speciaalalgemeen gekeken[[ambtsbericht]] naarbehandelt de algemene veiligheid in het betreffende land van herkomst van asielaanvragers. In sommige gevallen wordt er ook een individueel [[ambtsbericht]] opgesteld met betrekking tot de persoon van de asielaanvrager en hetgeen diegene verklaarddeze heeft verklaard bij zijn of haar asielaanvraag. Dit is onder meer het geval bij asielzoekers die mogelijk in aanmerking komen voor toepassing van een uitsluitingsgrond, zoals '1f' (vermoedelijke eigen betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven of schending van mensenrechten). Zie daarover onder [[Vluchtelingenverdrag van Genève]]. Daarnaast bestaan er ook deelambtsberichten over specifieke onderwerpen, zoalsbijvoorbeeld gesteldeover mensenrechtenschendingen door buitenlandse organisaties, zoals in [[Afghanistan]] in de communistische periode (1980-1992) de toenmalige staatsveiligheidsdienst KhAD/WAD. DezeDe ambtsberichteninformatie zijnuit elementendeze dieambtsberichten wegen meewegenmee bij de beslissing overop een asielaanvraag.<br><br>Een bijzondere vorm van aanvullend onderzoek vindt plaats bij asielzoekers op wie de uitsluitingsgrond '1f' (vermoedelijke eigen betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven of schending van mensenrechten) van toepassing is. Zie daarover onder [[Vluchtelingenverdrag van Genève]].
 
===Positieve beslissing===
Bij een positieve beslissing krijgt de asielzoeker een tijdelijke [[verblijfsvergunning]], die na vijf jaar mag worden omgezet in een vaste verblijfsvergunning,. ofNa verloop van tijd kan dit worden omgezet naar [[naturalisatie]].
 
===Negatieve beslissing===
Bij een negatieve beslissing wordtkrijgt de asielzoeker opvier straatweken gezet en wordtde hijtijd geachtom op eigen gelegenheid het land binnen vierte wekenverlaten. Daarna kunnen de opvangvoorzieningen worden stopgezet. Een uitzondering hierop vormen asielzoekers die op de luchthaven Schiphol bij de grens zijn aangehouden. Zij kunnen onmiddellijk worden uitgezet. Asielzoekers kunnen dit voorkomen door bij de rechtbank een voorlopige voorziening aan te verlatenvragen die het mogelijk maakt de beroepsprocedure af te wachten. DitAsielzoekers heeftbevinden zich in hetdeze verledenperiode totin problemenvreemdelingenbewaring geleid,op waardoorgrond ervan annoartikel 20056 beslotenvan de Vreemdelingenwet. In 2005 werd de [[Dienst Terugkeer & Vertrek]] in het leven te roepen. Deze dienst is verantwoordelijk voor het voorbereiden, bevorderen en organiseren van het daadwerkelijk vertrek uit Nederland.
 
== Externe link ==
Anonieme gebruiker