Hoofdmenu openen

Wijzigingen

830 bytes verwijderd, 6 jaar geleden
De rondweg van Weert is een belangrijk onderdeel van het wegennet in en rond Weert. De weg wordt drukker door het toenemende verkeer, en op enkele plaatsen dreigen knelpunten te ontstaan. De gemeente Weert heeft daarom recentelijk een ‘structuurvisie ringbanen’ opgesteld.
 
De Ringbaan Noord, met name rond aansluiting met de Eindhovenseweg dreigt al op korte termijn dicht te slibben. Ervanwege bestaande plannenananleg van nieuwe woonegbieden en omindustrieterreinen in het noorden van de bestaandestad. rotondeDeze alhierkruising daaromwordt ommomenteel teomgevormd vormen naartot een [[turborotonde]], en dewaarbij fiets- en voetgangersoversteekplaatsen uitgedeeltelijk teals voerentunnels alsuitgevoerd tunnelsworden. Ook bijop deandere aansluitingswegkruisingen van de wijk [[Molenakker]] opin de Ringbaan noord,Noord enzal de aansluitingswegverkeerssituatie vanmet dename wijkvoor [[Boshovenvoetgangers (Weert)|Boshoven]]en zullenfietsers deverbeterd fiets-worden endoor voetgangersoversteekplaatsenverbeteringen uitgevoerdaan wordenverkeerslichten alsof tunnelsdoor voorde betereaanleg veiligheid envan doorstromingfietsbruggen.
 
Tevens bestaan er plannen om het gedeelte Ringbaan Noord tussen de aansluiting met de Eindhovenseweg en de Suffolkweg uit te breiden van 2 x 1 rijstroken naar een 2 x 2 rijstroken. Vooralsnog zijn deze plannen niet concreet.
 
De overige delen van de Ringbaan zullen in huidige vorm de verkeersstromen ook in de toekomst waarschijnlijk zonder problemen kunnen afwikkelen. Wel zullen een tweetal kruisingen verbeterd worden. Zo is de kruising Ringbaan Oost/Overweertstraat-Heuvelweg recentelijk voorzien van stoplichten. Dit vanwege de verkeersveiligheid en vanwege het toenemende verkeer door de bouw van woonwijk [[Vrouwehof]] nabij deze kruising. De kruising wordt op termijn vervangen door een rotonde. Ook bij de rotonde Ringbaan West/Keulerstraat-Parklaan zijn in de toekomst wellicht verkeersmaatregelen nodig vanwege de nieuwbouw van het [[Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck]] en de daarbij behorende te verwachten verkeersstromen.
 
Tot slot bestaan er plannen om een nieuwe aansluiting met de N280 te creëren in het zuidoosten van de stad bij de wijk Graswinkel. Gemeente en provincie willen iets doen aan de verkeersveiligheid en doorstroming op de N280 (Roermondseweg) door een nieuwe weg aan te leggen. Vooralsnog zijn deze plannen weinig concreet.
 
{{Navigatie ringwegen Nederland}}
Anonieme gebruiker