Samenvloeiing van de Leie en de Schelde: verschil tussen versies

interne links
(+ Franse vaart)
(interne links)
Theoretisch houdt het bestaan van de Leie op aan de [[Napoleon de Pauwvertakking]] en wordt de waterloop verder ten zuiden de Schelde genoemd. De Schelde splitst zich halverwege de Voorhoutkaai op om parallel verder te vloeien tot wanneer de waterlopen ter hoogte van Vlaamse Kaai opnieuw samenvloeien. De westelijke loop is de (ook deels gekanaliseerde) oorspronkelijke Schelde, de oostelijke loop werd in 1752 gegraven en is nu bekend als de [[Visserij (kanaal)|Visserij]].
 
Tussen de Schelde en de Leie werd in de 11e eeuw de [[Ketelvest]] gegraven, als toenmalige zuidelijke verdedingswal van de stad. De [[Oude Houtlei]], gegraven in de 12e eeuw als verdedigingsgracht, werd in 1898-1899 gedempt en bestraat, de [[Ottogracht]] in 1872-73. De [[Nederschelde]] of [[Reep]] volgde in 1960. Een deel van de Schelde werd overwelfd door de aanleg van het [[François Laurentplein]].
 
De [[Muinkschelde]] (Schelde van de monniken) aan de [[Sint-Pietersabdij (Gent)|Sint-Pietersabdij]] is ook een in de middeleeuwen gekanaliseerde Scheldekronkel. De Oude Schelde liep vanaf de [[Waalse Krook]] langsheen de huidige [[Brabantdam]], [[Sint-Annaplein]] en [[Lange Violettestraat]] door de [[Muinkmeersen]] en kwam ter hoogte van de [[Vlaamse Kaai]] terug aan zijn huidige bedding. Tussen deze Oude Schelde en de Benedenschelde bestonden verschillende verbindingen. In 1254 werd de Schepenenvijver, later ook Capucijnenvaardeken genoemd, gegraven tussen de Oude Schelde en Nederschelde. Deze verbinding werd in 1845 overwelfd. Rond 1300 werd net ten zuiden van het [[Begijnhof Ter Hoye]] een stadswal tussen de Oude Schelde en de Nederschelde aangelegd met erbij een sluis en de [[Vijfwindgatenpoort]], het Klein Scheldeken. Er waren zo in totaal drie plaatsen waar het Scheldewater in oostelijke richting kon afdraaien en zich met het Leiewater mengen. Later kwam er nog een vierde verbinding bij, namelijk een gegraven waterloop tussen Ter Platen en de Vlaamse Kaai, die vanaf de 14e eeuw dienst deed als vestingsgracht voor de [[Sint-Lievenspoort]] en [[Keizerpoort]] en op kaarten ook als Schelde wordt aangeduid. Hij vertakt zich in noordoostelijke richting ter hoogte van de wijk Strop. De waterloop uit het midden van de 18e eeuw die ten zuiden van deze vertakking loopt is de [[Franse Vaart]].
8.924

bewerkingen