Paleis-Raadhuis: verschil tussen versies

Geen verandering in de grootte ,  8 jaar geleden
k
Spelling
k (Spelling)
! Brief van Anthon van Rappard || Brief van Jan Hendrik van Wickevoort Crommelin
|-
|style="width: 350px;"| ''<P align=right>'s Gravenhage den 7 april 1864</P><BR><BR>Wij hebben de eer ter kennis van U edel Achtbaren te brengen, dat het de Hooge Erfgenamen van wijlen Zijne Majesteit behaagd heeft het verzoek van U edel Achtbaren van den 30 November 1863, strekkende om het door wijlen Zijne Majesteit gebouwde Paleis te Tilburg ten behoeven der vestiging eener Rijks hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus aan de Gemeente Tilburg ten geschenke aftestaan, in gunstige overweging te nemen.</BR><BR>Wij geven U edel Achtbaren voorloopig kennis van deze voor de Gemeente verblijdende uitkomst, en behouden ons voor U edel Achtbaren nader bekend te maken met de voorwaarden, waarop de schenking zal geschieden.<BR><BR><P align=right>De Commissie<BR>van beheer der Nalatenschap van<BR>Z.H. Koning Willem II<BR>Uit haren naam,<BR>A.G.A. van Rappard</P><BR><BR>Aan de Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Tilburg''<ref name=autogenerated9>[http://www.regionaalarchieftilburg.nl/index.php?option=com_archief&Itemid=49&result=download&page=1&doc=TOEG0004.DOC Inventaris #4; "Gemeentebestuur van Tilburg., 1810-1907"] uit het Regionaal Archief Tilburg; archiefstuk: TOEG0004; deel: 2062; Stukken betreffende de schenking van het voormalige paleis waarin een Rijks HBS gehuisvest wordt. 1864-1865.</ref>||style="width: 350px;"|''<P align=right>'s Gravenhage 24e october 1864</P></BR></BR>Ter voldoening aan de bevelen van Zijne Koninklijke Hoogheid duitsenDuitsen Prins Hendrik der Nederlanden, heb ik de eer aan de Gemeente Raad te Tilburg mede te delen in antwoord op hare missive van 24e september j.l. dat het Hoogstdenzelve leed heeft gedaan, door afwezigheid verhinderd te zijn geweest de Commistie uit haar midden te ontvangen.</BR><BR>Het was Z.K.H. intusschen aangenaam te kunnen medewerken om het Paleis te Tilburg afte staan voor het nuttige doel door de Gemeente Raad beoogd en Hoogstdenzelve voegde daar den wensch bij, dat Rijk's Hoogere Burgerschool rijke vruchten moge afwerpen voor de welvaart der gemeente Tilburg.</BR></BR> Mij hiervan kwijtende heb ik de eer te ons aanschrijven</BR></BR> <P align=right>De secretaris van Z.K.H.</BR>J.H. van Wickevoort Crommelin</P></BR></BR>Aan de Gemeente Raad te Tilburg''<ref name="autogenerated9"/>
|}
</center>
26.039

bewerkingen