Honkbal op de Olympische Zomerspelen 1992: verschil tussen versies

k
Linkfix ivm sjabloonnaamgeving / parameterfix
k (Linkfix ivm sjabloonnaamgeving / parameterfix)
 
==Heren==
 
===Groepsfase===
====Uitslagen====
{| class="wikitable"
!width="40"|datum
!width="30"|tijd
|valign=top rowspan=4|[[26 juli]]
|10:30
|'''{{TPosXTos|1992}}'''
|align=center|'''8'''
|align=center|-
|valign=top rowspan=4|[[27 juli]]
|15:00
|{{TPosXTos|1992}}
|align=center|'''9'''
|align=center|-
|valign=top rowspan=4|[[28 juli]]
|15:00
|'''{{TPosXTos|1992}}'''
|align=center|'''10'''
|align=center|-
|-
|21:00
|'''{{TPosXTos|1992}}'''
|align=center|'''20'''
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|'''11'''
|'''{{TPosXTos|1992}}'''
|-
|21:00
|align=center|-
|align=center|'''2'''
|'''{{TPosXTos|1992}}'''
|-
|21:00
|align=center|-
|align=center|'''1'''
|{{TPosXTos|1992}}
|}
 
 
====Eindstand====
{| class="wikitable"
!width="15"| 
!align=left width="175"|land
!align="right" width="25" |'''Gs'''
!align="right" width="25" |'''W'''
!align="right" width="25" |'''V'''
!align="right" width="25" |'''RF'''
!align="right" width="25" |'''RA'''
!align="right" width="30" |'''Ptn'''
|- bgcolor="#CCFFCC"
|3
|{{TPosXTos|1992}}
|align="right"|7
|align="right"|5
|align="center"|6
|}
 
 
===Halve Finales===
{| class="wikitable"
!width="40"|datum
!width="30"|tijd
|align=center|-
|align=center|'''5'''
|'''{{TPosXTos|1992}}'''
|-
|21:00
|{{USos|1992}}
|}
 
 
===Bronzen Finale===
{| class="wikitable"
!width="40"|datum
!width="30"|tijd
|'''{{JPos|1992}}'''
|}
 
 
===Finale===
{| class="wikitable"
!width="40"|datum
!width="30"|tijd
|[[2 augustus]]
|19:00
|{{TPosXTos|1992}}
|align=center|'''1'''
|align=center|-
|'''{{CUos|1992}}'''
|}
 
 
===Eindrangschikking===
{| class="wikitable"
!width=30 aling=left|rang
!width=50 align=left|land
| align="center"| {{brons}} || {{JPNos|1992}} || Tomohito Ito, Shinichiro Kawabata, Masahito Kohiyama, Hirotami Kojima, Hiroki Kokubo, Takashi Miwa, Hiroshi Nakamoto, Hiroyuki Sakaguchi, Masafumi Nishi, Koichi Oshima, Shinichi Sato, Akihiro Togo, Koji Tokunaga, Kazutaka Nishiyama, Yasunori Takami, Yasuhiro Sato, Masanori Sugiura, Kento Sugiyama, Shigeki Wakabayashi, Katsumi Watanabe
|-
|align=center| 4 || {{USAos|1992}} ||
|-
|align=center| 5 || {{PURos|1992}} ||
|-
|align=center| 6 || {{DOMos|1992}} ||
|-
|align=center| 7 || {{ITAos|1992}} ||
|-
|align=center| 8 || {{ESPos|1992}} ||
|}