Hoofdmenu openen

Wijzigingen

Geen verandering in de grootte, 7 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
 
==België==
In België wordt de vennootschapsbelasting geheven op grond van het ''Wetboek van de Inkomstenbelastingen''. De vennootschapsbelasting geldt enkel voor binnenlandse [[vennootschap]]pen. Voor inrichtingen in [[België]] van buitenlandse [[rechtspersonen]] geldt een vergelijkbare [[belasting van niet-inwoners]]. [[Vennootschap]]pen zijn belastbaar op het bedrag van de [[winst (onderneming)|winst]], zoals die teruggevonden wordt in de gereserveerde winsten, in de uitgekeerde dividenden of in bepaalde niet aftrekbare uitgaven, de zogenaamde ''verworpen uitgaven''. Van deze winst kunnen nog bepaalde aftrekken gebeuren, zoals de aftrek voor risicokapitaal (beter bekend als de [[notionele interestaftrek]]), de compenseerbare verliezen van vroegere jaren en de [[investeringsaftrek]]. Om dubbele belasting te vermijden zijn er ook vrijstellingen voor dividenden ontvangen van andere vennootschappen en voor meerwaarden op aandelen van andere vennootschappen. Het huidige tarief (2005) voor de vennootschapsbelasting in België is 33% (met crisisbijdrage 33,99%). Bepaalde vennootschappen (KMO's die aan bepaalde voorwaarden voldoen) kennen een verlaagd tarief van 24,25% op de eerste € 25.000.
 
{| class="wikitable" width="50%"
Anonieme gebruiker