Hoofdmenu openen

Wijzigingen

k
Linkfix ivm sjabloonnaamgeving / parameterfix
 
==Nederland==
{{Zie hoofdartikel|Wet op de vennootschapsbelasting 1969}}
In Nederland geldt sinds 1 januari 2011 voor de eerste € 200.000 een tarief van 20% en voor het deel boven de € 200.000 een tarief van 25%.
 
==België==
In België wordt de vennootschapsbelasting geheven op grond van het ''Wetboek van de Inkomstenbelastingen''. De vennootschapsbelasting geldt enkel voor binnenlandse [[vennootschap]]pen. Voor inrichtingen in [[België]] van buitenlandse [[rechtspersonen]] geldt een vergelijkbare [[belasting van niet-inwoners]]. [[Vennootschap]]pen zijn belastbaar op het bedrag van de [[winst (onderneming)|winst]], zoals die teruggevonden wordt in de gereserveerde winsten, in de uitgekeerde dividenden of in bepaalde niet aftrekbare uitgaven, de zogenaamde ''verworpen uitgaven''. Van deze winst kunnen nog bepaalde aftrekken gebeuren, zoals de [[investeringsaftrek]] of de compenseerbare verliezen van vroegere jaren. Om dubbele belasting te vermijden zijn er ook vrijstellingen voor dividenden ontvangen van andere vennootschappen en voor meerwaarden op aandelen van andere vennootschappen. Het huidige tarief (2005) voor de vennootschapsbelasting in België is 33% (met crisisbijdrage 33,99%). Bepaalde vennootschappen (KMO's die aan bepaalde voorwaarden voldoen) kennen een verlaagd tarief van 24,25% op de eerste € 25.000.
 
{| class="prettytablewikitable" width="50%"
! van || tot || tarief (inclusief 3% crisisbijdrage) || cumulatieve belasting
|-
|}
 
De winst ná belasting wordt ofwel gereserveerd ofwel uitgekeerd als [[dividend]]. Op deze uitgekeerde winst is er nog een dividendbelasting, die in België [[roerende voorheffing]] heet. Deze voorheffing, die 15% of 25% bedraagt, geldt als voorschot of als definitieve regeling van de inkomstenbelasting van de verkrijger van het dividend.
 
==Internationale aspecten==
 
==Externe link==
* [http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20op%20de%20vennootschapsbelasting%201969 Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting 1969]
 
* Voor [[België]] zie de [http://www.fisconet.fgov.be/nl/databank.htm fiscale gegevensbank Fisconet]