Overleg help:Registreren en aanmelden: verschil tussen versies

 
Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten
 
 
De Wmo als brede wet..
De Wmo is een zekere brede wet. Veel mensen denken bij de naam Wmo vooral aan de individuele voorzieningen, maar er zijn nog acht andere onderdelen binnen de wet. Dit zijn de in totaal negen prestatievelden van de Wmo;
- Leefbaarheid en sociale samenhang
 
- Regel in ongenummerde lijst
- Leefbaarheid en sociale samenhang
- Preventieve ondersteuning jeugd
- Informatie, advies en cliëntondersteuning
13

bewerkingen