Eg-T2g

15 sep 2010 lid geworden
192 bytes toegevoegd ,  11 jaar geleden
De waarde van ''n'' in de formule van de ruisspectra hoeft geen geheel getal te zijn zoals in de gevallen van witte, roze of bruine ruis. Het is voor organisaties en instellingen als verzekeringsmaatschappijen of waterschappen van levensbelang om inzicht te hebben in het verloop van frequentiespectra van extreme weersomstandigheden en klimaatveranderingen. Daarin is de exponent ''n'' de bepalende factor.
 
Voor het bouwen van dijken of het berekenen van premies voor schadeverzekeringen zijn risicocalculaties voor betrekkelijk ''zeldzame'' gebeurtenissen vereist. De zwaarste stormen, hoogste waterstanden, grootste vulkaanuitbarstingen of zwaarste aardbevingen zijn betrekkelijk zeldzaam. Lichtere versies van deze verschijnselen zijn al wat algemener en de lichtste versies treden met enige regelmaat op. Op grond van de mathematische analyyse van dit soort verschijnselen wordt aangenomen dat de kans op het optreden van een verschijnsel van ''grootte x'' gegeven wordt door een uitdrukking als:
 
:<math> P(x) = c_0p_0 \, e^{-k x} </math>
 
Risicoberekeningen worden vaak aan de hand van extrapolaties van frequentiespectra en exponentiële functies gemaakt waarin de exponent ''k'' de hoofdrol speelt.
31.171

bewerkingen