Voorhangprocedure: verschil tussen versies

502 bytes toegevoegd ,  16 jaar geleden
waarom heet het 'voorhang' ; nahangprocedure
(voorbeeld voorhangprocedure)
(waarom heet het 'voorhang' ; nahangprocedure)
 
Bij sommige wetsartikelen waarop een AMvB of Ministeriële regeling kan worden gegrond wordt een ''voorhangprocedure'' voorgeschreven. Dat houdt in dat de voorgestelde maatregel eerst gedurende bepaalde periode (bijvoorbeeld dertig dagen) aan het parlement moet worden voorgelegd. Tijdens die periode kan het parlement erover debateren en eventueel bezwaar maken tegen de regeling. Als het parlement niet binnen de genoemde termijn op het voorstel reageert, wordt de regeling automatisch van kracht.
 
Deze procedure heet een ''voorhang''procedure, omdat de procedure vooraf gaat aan de formele vaststellingsprocedure voor de regeling. De voorhangprocedure wordt als het ware aan de voorkant van de vaststellingsprocedure gehangen. Er bestaan ook 'nahangprocedures'; dan moet de regeling na vaststelling eerst enige tijd bekendgemaakt worden, voor hij in werking treedt. In die periode kunnen mensen nog reageren, maar in dat geval is het wel veel moeilijker om nog wat met die reacties te doen.
 
Een voorhangprocedure wordt ook wel ''geclausuleerde delegatie'' genoemd. De term "delegatie" duidt erop, dat de wetgever (het parlement) een deel van de wetgevende bevoegdheid overlaat aan het [[Nederlands kabinet]]. "Geclausuleerd" wil zeggen, dat het kabinet tegelijkertijd beperkt wordt in zijn vrijheid om op dat gebied besluiten te nemen.
 
Een typisch voorbeeld van een formele voorhangprocedure is te vinden in de [[Elektriciteitswet 1998]], artikel 16, lid 1:
:''De voordracht voor een krachtens dit artikel vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de [[Staatscourant]] is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden om '''binnen vier weken''' na de dag waarop de bekendmaking is geschied, '''wensen en bedenkingen''' ter kennis van Onze Minister te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.''
 
 
20.427

bewerkingen