Afgezonderd particulier vermogen: verschil tussen versies

voetnoot fiscale transparantie, aangepast van Transparantie
k (WikiCleaner 0.99 - Link naar doorverwijspagina aangepast. Help mee!)
(voetnoot fiscale transparantie, aangepast van Transparantie)
Een afgezonderd particulier vermogen wordt gedefinieerd in artikel 2.14a van de [[Wet inkomstenbelasting 2001]]. Het gaat om een afgezonderd vermogen (onafhankelijk van de juridische vormgeving), niet zijnde een [[sociaal belang behartigende instelling]], waarmee meer dan bijkomstig een particulier belang wordt beoogd, tenzij tegenover de afzondering van dit vermogen een uitreiking van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelgerechtigdheid of daarmee vergelijkbare rechten heeft plaatsgevonden, of een economische deelgerechtigdheid is ontstaan.<ref>Dit is ingevoerd bij de ''Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)''. De wet is op 1 januari 2010 in werking getreden.</ref>
 
Potentieel zou dit zg. ''zwevend vermogen'' kunnen zijn, waardoor belasting wordt ontweken. Om dit te voorkomen worden de bezittingen en de schulden van een afgezonderd particulier vermogen toegerekend aan de inbrenger, en bij diens overlijden aan zijn erfgenamen, waardoor hierover inkomstenbelasting, [[erfbelasting]] e.d. kan worden geheven. Afgezonderd particulier vermogen als aparte entiteit wordt dus genegeerd, het vermogen wordt zodoende fiscaal [[Transparantie (markt)|transparant]] behandeld.<ref>artikel 2.14a van de [[Wet inkomstenbelasting 2001]], art 16, 17 en 26a van de Successiewet 1956.</ref><ref>Fiscale transparantie van een entiteit betekent dat er doorheen gekeken wordt, er wordt belasting geheven alsof de entiteit niet bestond. De entiteit wordt dus zelf niet belast, maar de "inhoud" ervan wel. Zo wordt bijvoorbeeld bij een [[vennootschap onder firma]] de activiteit gezien als verricht door de vennoten, en een afgezonderd particulier vermogen wordt gezien als vermogen van de inbrengers of erfgenamen.</ref>
 
 
Dit sluit volgens de regering aan bij de bestaande praktijk dat in nagenoeg alle gevallen de erfgenamen ook de begunstigden zijn van het APV. Ingeval niet-erfgenamen begunstigden zijn dan hebben deze begunstigden doorgaans een concreet recht richting het APV. Zo'n concreet recht wordt bij deze begunstigde belast en blijft buiten aanmerking bij de erfgenamen, de toerekening betreft slechts het discretionaire deel.
80.043

bewerkingen