Quantitative structure-activity relationship: verschil tussen versies

Nee, men moet onderscheid maken tussen de descriptoren en dat wat men wil berekenen.
(Nee, men moet onderscheid maken tussen de descriptoren en dat wat men wil berekenen.)
Uiteindelijk bepaalt men een klein aantal descriptoren die het sterkst gecorreleerd zijn met de gewenste eigenschap en onderling niet te sterk gecorreleerd zijn (want dat geeft dubbele en dus overbodige informatie) en stelt men de QSAR op, die de gewenste eigenschap geeft als functie van die paar descriptoren.
 
Met die QSAR en de gewenste waarde van de eigenschap kan men dan de theoretische waarde van de descriptoren bepalen. Vervolgens kan men voor de hele collectie kandidaat-moleculen (dat kunnen er duizenden zijn) deeen meesttheoretische veelbelovende,waarde dievoor hetde dichtstgewenste bijeigenschap debepalen, optimalezodat waardemen voordaaruit de descriptorenmeest komen,veelbelovende uitkiezenkan enhalen die aan een nader onderzoek onderwerpenkunnen worden onderworpen.
 
==Keuze van moleculen en descriptoren==
46.693

bewerkingen