Hoofdmenu openen

Wijzigingen

51 bytes verwijderd ,  9 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
 
* ''Afrikaans is die taal wat vir Wes-Europa en Afrika verbind... Dit vorm 'n brug tussen die groot helder Weste en die magiese Afrika... En wat daar groots aan hulle vereniging kan ontspruit – dit is miskien wat vir Afrikaans voorlê om te ontdek. Maar wat ons nooit moet vergeet nie, is dat hierdie verandering van land en landskap as't ware aan die nuwe wordende taal geslyp, geknee, gebrei het... En so het Afrikaans in staat geword om hierdie nuwe land uit te sê... Ons taak lê in die gebruik wat ons maak en sal maak van hierdie glansende werktuig...'' -- [[N.P. van Wyk Louw]]
 
: “Afrikaans is de taal die Westelijk West-Europa en Afrika verbindt... Het vormt een brug tussen het grote, het glanzendeheldere Westen en magisch Afrika... En welke grote dingen uit hunaan vereniging kunnen komenontspruiten - dat is misschien wat te ontdekken valt voor het Afrikaans en in het verschiet ligt. Maar wat wij nooit moeten vergeten, is dat deze verandering van land en landschap als het ware de nieuwe taal geslepen, gekneed en gebreid heeft... En zo is Afrikaans in staat gebleken om uit dit onontgonnen land te spreken... Onze taak ligt in het gebruik dat wij van dit glanzende voertuig zullenwerktuig maken, en zullen maken...”
 
 
* ''As ons nou hier in die saal af 'n ry pale sou plant, tien pale, om die laatste tien jaar voor te stel, en aan elke paal 'n merk sou maak op 'n hoogte van die vloer af ooreenkomende met die betreklike skryfgebruik van Afrikaans in die respektiewe jaartal, en 'n streep deur die merke trek van die eerste af hier naby die vloer tot by die laatste daar anderkant teen die solder, dan sou die streep 'n snelstygende boog beskryf, nie net vinnig opgaande nie, maar opgaande na 'n vinnig vermeerderende rede. Laat ons nou in ons verbeelding die boog verleng vir die tien komende jare van nou af. Sien u menere waar die punt sal wees, daar buite in die bloue lug hoog oor Bloemfontein, in die jaar 1924.'' -- [[C.J. Langenhoven]]
 
: “Als wij een rij nu van polenpalen onderaan deze zaal planten, tien polenpalen, om de laatste tien jaar voor te stellen, en op elke pool te vertegenwoordigenpaal maken wij een teken bijop een hoogte van de vloer dieovereenkomtig aanmet het relatieve geschreven gebruik van Afrikaans in het respectieve jaar beantwoordt, en wij trekken een lijn, hier van de eerste dichtbij de vloer tot hetde laatste daar tegen de zolder, dan zou dedie lijn een snel toenemendestijgende boog die beschrijven, die niet alleen snel, maar op een snel stijgende manier toeneemt. Laat ons nu, in onze verbeelding, de boog verlengen voor de tien komende jarentie van nujaar. Zie uAanschouw, heren, waar het punt zal zijn, daar buiten in de blauwe hemel hoog overboven [[Bloemfontein]], in het jaar [[1924]].”
 
De zin ''"DIT IS ONS ERNS"'' staat op het pad naar het monument.
Anonieme gebruiker