Prejudiciële vraag: verschil tussen versies

16 bytes toegevoegd ,  12 jaar geleden
(m)
 
==Europees Recht==
Het [[Europees recht]] is recht van een eigen rechtsorde, dat uit eigen hoofde directe werking heeft in de nationale rechtsstelsels van lidstaten, zelfs als hun constituoneel recht vereist dat internationale verdragen eerst in nationale wetgeving dienen te worden omgezet. Om een uniforme interpretatie af te dwingen, is de mogelijkheid geschapen om een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te stellen wanneer zich een rechtsvraag betreffende interpretatie of toepassing van Europees recht voordoet. Voor lagere instanties is dit mogelijkeen mogelijkheid, maar wanneer geen hoger beroep mogelijk is, is dit verplicht.een verplichting.
 
Op deze regel bestaan drie uitzonderingen. Ten eerste is het mogelijk dat een van de partijen een situatie opzettelijk grensoverschrijdend heeft gemaakt om op die manier Europese regelgeving te kunnen gebruiken. Dit is eenDeze vorm van [[misbruik van recht]] diekan een rechter kan negeren. Vaker komt het echter voor dat de vraag al eerder gesteld en beantwoord is, een "[[acte éclairé]]". In dit geval kan de rechter of het Hof van Justitie volstaan met een verwijzing naar het desbetreffende arrest. Ten slotte is het ook mogelijk dat het antwoord op de desbetreffende rechtsvraag zo duidelijk en voor de hand liggend is, dat een nationale rechter de vraag zelf kan beantwoorden met toepassing van het relevante Europese recht. Dit wordt aangeduid als een "[[acte clair]]".
 
Een prejudiciële vraag zal ertoe leiden dat een procedure moet worden geschorst door de nationale rechter, in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie. Dit leidt tot tijdverlies en rompslomp. Daarom zijn rechters vaak niet dol op het stellen van prejudiciële vragen en proberen ze dit indien enigszins mogelijk te vermijden.
 
==Nederland==
Anonieme gebruiker