Rechtsvergelijking: verschil tussen versies

809 bytes toegevoegd ,  11 jaar geleden
nog enkele aanvullingen
(nog een aanvulling)
(nog enkele aanvullingen)
{{wiu||2=2010|3=01|4=04}}
'''Rechtsvergelijking''' is de studie van de overeenkomsten en verschillen tussen [[rechtssysteem|rechtsystemen]] in verschillende landen. In concreto houdt deze wetenschappelijke discipline zich bezig met het privaatrecht dat vooral op het [[Romeins recht]] is gebaseerd, met de [[common law]], het recht in socialistische landen, het [[islamitisch recht]], waaronder de [[sharia]],; [[Hindoestaans recht]] en [[Chinees recht]]. In twee- of [[tweetaligheid (bestuur)|meertalige]] landen bedoelt men met rechtsvergelijking soms ook de controle op de exacte gelijkwaardigheid van de versies van de wettekst in de verschillende talen, om interpretatieverschillen in de toekomst te vermijden. De rechtsvergelijking is zowel een gespecialiseerde tak van de rechtenstudie die o.m. als [[master na master]] kan worden gevolgd, als een van de fundamentele juridische disciplines.
 
==Oorsprong en vormen van rechtsvergelijking==
In de Westerse rechtsvergelijking beschouwt men vaak het boek [[Over de geest van de wetten|De l'esprit des lois]] van [[Charles de Montesquieu|Montesqieu]] uit 1748 als het begin van de rechtsvergelijking. In een aantal passages vergeleek Montesquieu bijvoorbeeld het Engelse en Franse recht. Vóór Montesquieu vergeleken juristen als [[Hugo de Groot]] en [[Samuel von Pufendorf]] al rechtsstelsels. In de Russische rechtsgeschiedenis wordt de rechtsvergelijking al sinds de zestiende eeuw gebruikt. In de Griekse Oudheid vergeleek [[Plato]] wetten in zijn [[Wetten (Plato)|Wetten]], evenals [[Aristoteles]] in zijn ''Constitutie van Athene''.
 
Behalve rechtsvergelijking over de gehele breedte van het recht - [[privaatrecht]], [[handelsrecht]], [[staatsrecht]], [[strafrecht]], [[procesrecht]], [[fiscaal recht]], [[rechtsgeschiedenis]], enzovoort - kan men ook één rechtsdiscipline vergelijkend bestuderen. Steeds is het doel rechtsgebieden en/of rechtssystemen in grotere diepgang te bestuderen, ze zo mogelijk te verbeteren, en bij te dragen tot [[rechtsharmonisatie]] en unificering, zoals bij de [[Verenigde Naties]] en de [[Europese Unie]]. Zo kan men de mogelijkheden onderzoeken of een [[leerstuk]] of een juridische institutie uit het recht van het ene land valt over te brengen naar een ander land (''legal transplant''). De rechtsvergelijking helpt bij het doorzien van de consequenties van een dergelijke operatie: zijn er ongewenste gevolgen, treedt er een onverwachte precedentwerking op? Rechtsvergelijking draagt met name bij aan de [[rechtssociologie]] door te onderzoeken hoe juridische problemen heel verschillend kunnen worden opgelost. Ook maakt rechtsvergelijking de soms zeer verschillende impact van wetgeving duidelijk: wat in het ene land of in een bepaalde samenleving een gunstig effect heeft, werkt in een ander land niet of negatief. Met name de per land sterk wisselende verhoudingen tussen de [[rechtspraak]] (speciaal de rol van de [[jurisprudentie]]), de [[wetgever (staatsrecht)|wetgever]] en de (universitaire) [[rechtswetenschap]] is een dankbaar onderzoeksterrein.
 
Rechtsvergelijking draagt verder bij aan het [[internationaal privaatrecht]] en het [[volkenrecht]]. Vooral in het volkenrecht is goed te zien dat dit tot stand komt door overname van [[Algemene rechtsbeginselen]] en rechtsfiguren uit verschillende rechtsstelsels.
 
Men kan rechtsvergelijking zowel op macroniveau uitvoeren, waarbij het gehele recht binnen een rechtsstelsel, een deeldiscipline of procedures worden bestudeerd, als op microniveau, waarbij het om specifieke juridische instellingen, problemen of problemen[[rechtsregel]]s gaat.
 
==Rechtsfamilies==
*de Scandinavische familie
*de rechtssystemen in het Verre Oosten (China en Japan)
*de religieuze rechtssystemen (islamitischeislamitisch en hindoestaans recht]])
 
Het concept van rechtsfamilies heeft in de praktijk beperkingen. De [[metafoor]] van een [[boomstructuur]] als indeling van verwante rechtssystemen is een van de vormen waarmee onderzoekers trachten de verwantschappen ertussen in kaart te brengen.
 
==Enige literatuur==
*Mattei, Ugo, en Teemu Ruskola (ed.), ''Schlesinger's Comparative Law'' (Londen 2009)
*Reimann, Mathias, en Reinhard Zimmermann (ed.), ''The Oxford Handbook of Comparative Law'' (Oxford 2008)
*Örücü, Esin, en David Nelken (ed.), ''Comparative Law: A Handbook'' (Oxford 2007).
*David, René, en John E. C. Brierley (ed.), ''Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law'' (London 1985)
*Mattei,René UgoDavid, enet Teemu Ruskolaalii (ed.), ''Schlesinger'sInternational Encyclopedia of Comparative Law'' (LondenTübingen, etc., 20091974-)
 
[[Categorie:Recht]]
3.775

bewerkingen