Zeeverzekering: verschil tussen versies

77 bytes toegevoegd ,  11 jaar geleden
enige wikificering; + cat
(enige wikificering; + cat)
{{wikify||2009|12|07}}
De '''zeeverzekering''' is een speciale tak onder de transportverzekeringen[[transportverzekering]]en. De aspecten eigen aan de maritieme handel gaan hierbij hand in hand met de speciale aspecten die eigen zijn aan de zeeverzekeringen. De zeeverzekering kent een rijke geschiedenis doorheen eeuwen aan ontwikkeling gebonden. De nieuwe vormen van transportmoduli hebben de verschillende aspecten overgenomen.
DeZeeverzekeringen zeeverzekeringen isvormen een ruim thema. De informatie die volgt is louter beknopt basis, voor meer informatie word er verwezen naar externe links.
 
== Zeerecht en zeeverzekeringen ==
Het [[zeerecht|maritiem recht]] bestaat uit verschillende takken. Het zeerecht en recht van de zee zijn hierin de twee belangrijkste. Echter kunnen we zeeverzekeringen ook dicht gaan aanschouwen bij het zeerecht. Bepaalde aspecten gaan namelijk hand in hand met elkaar. We kunnen ons geen [[schadeverzekering|schade]] voorstellen aan de lading zonder daarbij het [[cognossement]] in te roepen. Het cognossement zal de verdere behandeling van de landingenladingen bevatten, terwijl de zeeverzekeringen de financiële gevolgen van de schade zal dekken. Het zeerecht behandelt alle aspecten die te maken hebben met het verrichten van de handelsbetrekkingen en het uitvoeren van handel. Het zeerecht vinden we terug in het tweede boek van het [[Wetboek van Koophandel]]. DeHet wetboek van het zeerecht is echter achterhaald. Een vernieuwingscommissie is heden bezig met de vernieuwing ervan.
Het internationaal zeerecht bevat de rechtsregels[[rechtsregel]]s over de afbakening van de verschillende zeegebieden. Eveneens bepaalt het internationaal zeerecht de rechtsbepalingen die van toepassing zijn op de verschillende zeegebieden. Tot slot is het logisch dat de zeeverzekeringsrecht de rechtsregels bevat betreffende de zaakverzekering als de [[aansprakelijkheidsverzekering]].
De zeeverzekering wordt onderverdeeld naar typologie in :
# Zaakverzekering
## [[Cascoverzekering]] : de verzekering die het vervoersmiddel gaat verzekeren binnen het kader van het transporteren van de goederen. Binnen het kader van de transportverzekeringen kunnen dit zijn: het schip, de trein, de vrachtwagen, het vliegtuig enz.
## Ladingsverzekering : de verzekering van de lading. Binnen het kader van de transportverzekeringen kunnen die gigantisch bedragen zijn. Een correct transport van de goederen zijnis dikwijls van levensbelang.
# Aansprakelijkheidsverzekering
## in contract : de aansprakelijkheid ten opzichte van de partijen verbonden aan het contract
## in tort : de aansprakelijkheid ten opzichte van derdederden
 
== Zeeverzekering in België en het abandonnement ==
In België zijn de verzekeringen gecontroleerd vanuit de Belgische overheid. Er zijn een aantal wetgevingen inzake de regelgeving voor de verzekeringssector. We moeten een heel aantal richtlijnen vanuit de [[Europese Unie]] ook in rekening houden bij de werking van de sector.
*In België kan ieder die bij het behoud van een zaak belang heeft wegens een recht van eigendom of een ander zakelijk recht of wegens enige aansprakelijkheid in verband met de zaak, kan die laten verzekeren. ( art. 4 , Titel X, Verzekeringen in het Algemeen, Wetboek van Koophandel )
Het [[verzekeringsrecht]] heeft echter een ruimer aanbod aan mogelijkheden om te verzekeren binnen het kader van zeetransport.
De zeeverzekeringenzeeverzekering kan omvatten :
# het casco en de kiel van het schip
# het tuig en de [[takelage]]
# de uitrusting en de mondvoorraad
# de vracht
# voor andere zie art. 191, Titel VI, Zeeverzekeringen, Wetboek van Koophandel, Zeewet )
We kunnen praktisch omschrijven dat de basis het artikel 4 is met uitbreiding van alle personen die een economisch belang vertonen.
*Voor rekening van de [[verzekeraar]] is alle verlies en schade ontstaan ten gevolge van storm, schipbreuk, stranding, aanvaring, gedwongen verandering van koers, reis of schip, werping, brand, ontploffing, plundering en in het algemeen door enig ander zeegevaar.
Ingeval de verzekeraar het oorlogsrisico voor zijn rekening neemt, staat hij in voor alle schade en verlies die verzekerde zaken overkomen door vijandelijkheden, vergeldingsmaatregelen, oorlogsverklaringen, blokkade, aanhouding op last van hogerhand, molest van de zijde van een erkende of niet-erkende regering en in het algemeen door alle oorlogsvoorvallen en –gevaren.
*Een eigenschap eigen aan de zeeverzekering is het putatief risico :
Elke verzekering aangegaan na het verlies of de aankomst van de verzekering zaken is nietig, indien bewezen wordt dat de verzekerde het verlies, of de verzekeraar de aankomst moet hebben vernomen voor de ondertekening van de overeenkomst.
 
*[[Abandonnement]] is het belangrijkste deel van de zeeverzekering. We moeten dan ook kort het abandonnement beschrijven. Abandonnement is het recht van de verzekerde van het schip of lading, in het geval van verlies afstand te doen van het eigendomsrecht van het verzekerd goed in ruil voor een volledige compensatie van de verzekerbare waarde. Het is niet herroepbaar en onvoorwaardelijk. Het abandonnement kan enkel door de verzekeraar ingeroepen worden.
Abandonnement kan geschieden in geval van aanhouding door de regering na het begin van de reis.
Abandonnement kan niet gedaan worden voor het begin van de reis.
 
== Goederenverzekeringspolis van Antwerpen d.d. 20 april 2004 ==
Antwerpen als belangrijke haven heeft natuurlijk binnen het kader van zijn verzekeringen een eigen [[verzekeringspolis|polis]] ontwikkelt. De recentste dateert van 20 april 2004.
De Antwerpse polis is vooraleerst gebruikt voor het verzekeren van lading/goederen, oorspronkelijk over zee en via binnenwateren, maar, ook later ter land en in de lucht.
De oorspronkelijke polis was ongebruikelijk geworden door het ongestructureerd toevoegen van supplementen. Het geheel werd weinig transparant, en het toevoegen van clausules die nadien meerderenmalen gewijzigd werden. De polis werd niet gebruiksmakelijk en transparant.
 
== Bronnen ==
**Buyl, P., Praktische inleiding tot de transportverzekeringen ( goederen ), Borsbeek 1988
**Dieryck, C., Zeeverzekering en Averijvordering, Brussel, Larcier, 2005
**Ponet, F., De goederenverzekeringspolis van Antwerpen, Antwerpen, Kluwer, 2008, 284 p.
 
[[Categorie:Verzekeren]]
[[Categorie:Maritieme handel]]
3.775

bewerkingen