Afgezonderd particulier vermogen: verschil tussen versies

De wet treedt in werking op 1 januari 2010.
(→‎Omvang: doet niet af aan het voordeel voor de staat van de nieuwe fiscale behandeling)
(De wet treedt in werking op 1 januari 2010.)
'''Afgezonderd particulier vermogen (APV)''' is een financiële constructie waarbij een persoon of familie geld afstaat aan een entiteit met of zonder [[rechtspersoon]]lijkheid zonder daar formeel (mede)eigenaar van te worden, maar waarbij deze persoon of familie feitelijk uiteindelijk wel de opbrengsten van het vermogen geniet en/of het vermogen terugkrijgt. Een voorbeeld is een [[trust (rechtsvorm)|trust]].
 
Een afgezonderd particulier vermogen wordt gedefinieerd in artikel 2.14a van de [[Wet inkomstenbelasting 2001]]. Het gaat om een afgezonderd vermogen (onafhankelijk van de juridische vormgeving), niet zijnde een [[sociaal belang behartigende instelling]], waarmee meer dan bijkomstig een particulier belang wordt beoogd, tenzij tegenover de afzondering van dit vermogen een uitreiking van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelgerechtigdheid of daarmee vergelijkbare rechten heeft plaatsgevonden, of een economische deelgerechtigdheid is ontstaan.<ref>Dit wordt ingevoerd bij de ''Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)''. DezeDe is in 2009 door de Tweede Kamer goedgekeurd en nu aanhangig in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstelwet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2010.</ref>
 
Potentieel zou dit zg. ''zwevend vermogen'' kunnen zijn, waardoor belasting wordt ontweken. Om dit te voorkomen worden de bezittingen en de schulden van een afgezonderd particulier vermogen toegerekend aan de inbrenger, en bij diens overlijden aan zijn erfgenamen, waardoor hierover inkomstenbelasting, [[erfbelasting]] e.d. kan worden geheven. Afgezonderd particulier vermogen als aparte entiteit wordt dus genegeerd, het vermogen wordt zodoende fiscaal [[transparant]] behandeld.<ref>artikel 2.14a van de [[Wet inkomstenbelasting 2001]], art 16, 17 en 26a van de Successiewet 1956.</ref>
77.379

bewerkingen