Verkeersveiligheid: verschil tussen versies

3.061 bytes toegevoegd ,  10 jaar geleden
*[[TeamAlert]]
*[[Together For Safer Roads]] (TFSR)
 
== Kenmerkende verkeerssituaties ==
Het brengen en halen van kinderen met de auto bij [[basisonderwijs (algemeen)|basisscholen]] veroorzaakt typerende situaties. In deze situaties vinden kortstondige verkeerspieken en parkeerpieken plaats op frequente momenten. Parkeerpieken rondom scholen leiden tot wanordelijk gedrag en verkeersonveiligheid. Omdat dit herhaaldelijk voorkomt, is specifieke aandacht van belang.
 
=== Parkeren ===
Ouders hebben vaak de klacht dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Desondanks zijn deze situaties niet altijd te verhelpen door het situeren van extra parkeerplaatsen. Een integrale aanpak tussen ouders, school, gemeente en omwonenden kan een grote bijdrage leveren zonder extra fysieke maatregelen te treffen.
 
Wanneer besloten wordt om extra parkeerplaatsen te creëren, is de ligging ervan ten aanzien van de verkeersveiligheid belangrijk aandachtspunt. Zo moet onder meer worden afgevraagd of de parkeerplaatsen bestemd zijn voor ouders, taxi’s/bussen, leraren of combinaties daarvan.
 
=== Beweegreden van ouders ===
Beweegredenen van ouders voor het brengen en halen van kinderen met de auto zijn verschillend. Zo komt het voor dat ouders vóór het werken hun kinderen wegbrengen of de afstand voor het kind is te groot om per fiets af te leggen. Het kan ook gemakzuchtigheid zijn en vaak menen de ouders het veiliger te vinden voor het kind.
 
In sommige gevallen is het bij basisscholen een gewoonte dat veel ouders na het afzetten van kinderen ter plekke blijven staan om met elkaar te kletsen. De theoretische opvatting 'stilstaan - afzetten - wegrijden' komt dan weinig voor.
 
=== Verkeersveiligheid ===
==== Kinderen en verkeersongevallen ====
Kinderen zijn kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers. Ongeveer 20% van alle verkeerslachtoffers zijn kinderen tussen 0 en 14 jaar. 5% van de verkeersdoden maken deel uit van deze leeftijdsgroep ¹. Ongeveer één derde van deze ongevallen vinden plaats op de route van en naar school ².
 
==== Grootste winst t.b.v. verkeersveiligheid ====
De grootste winst die kan worden geboekt, met het oog op verkeersveiligheid rondom scholen, is het beperken van het 'brengen en halen'-verkeer. Naast de verbetering van de verkeersveiligheid wordt er ook automatisch een einde gemaakt aan de kortstondige parkeerpieken.
 
==== Preventie ====
Er wordt veel gedaan aan de verbetering van verkeersveiligheid rondom scholen. Welbekende campagnes zijn “De scholen zijn weer begonnen” en de verkeerseducatieve lessen voor kinderen zoals het behalen van een fietsdiploma. Een tendens is dat er steeds meer nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot verkeersoplossingen in schoolomgevingen. Er zijn inmiddels situaties waarbij het concept “[[shared space]]” is toegepast. Hierbij wordt de automobilist betrokken bij de verblijfsfunctie. Op 15 september 2009 heeft [[Veilig Verkeer Nederland]] een voorstel gedaan voor autovrije zones rondom scholen tijdens openings- en sluitingstijden.
 
== Zie ook ==
*[http://www.doormetduurzaamveilig.nl doormetduurzaamveilig.nl]
 
{{appendix|bron|
*CROW publicatie 261. 2. ROV-Utrecht. Geraadpleegde bronnen: VVN)''
}}
{{Navigatie verkeer}}
 
Anonieme gebruiker