Afgezonderd particulier vermogen: verschil tussen versies

'''Afgezonderd particulier vermogen (APV)''' is een nieuw Nederlands fiscaal begrip.
(+{{auteur}} - onduidelijk waar het over gaat en (deels) [http://www.nob.net/files/NOB-commentaar%20op%20nota%20nav%20verslag%20en%20nota%20van%20wijziging%20op%20wetsvoorstel%20nr%2031930.pdf gekopieerd])
('''Afgezonderd particulier vermogen (APV)''' is een nieuw Nederlands fiscaal begrip.)
{{auteur|1=onduidelijk waar het over gaat en (deels) [http://www.nob.net/files/NOB-commentaar%20op%20nota%20nav%20verslag%20en%20nota%20van%20wijziging%20op%20wetsvoorstel%20nr%2031930.pdf gekopieerd]|2=2009|3=11|4=22}}
'''Afgezonderd particulier vermogen (APV)''' is een nieuw Nederlands fiscaal begrip.
 
De Nederlandse ''Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)'' is in 2009 door de Tweede Kamer goedgekeurd en nu aanhangig in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2010. Deze omvat o.a. het volgende.
 
Om belastingontwijking tegen te gaan worden de bezittingen en de schulden van een zg. '''afgezonderd particulier vermogen (APV)''' toegerekend aan de inbrenger, en bij diens overlijden aan zijn erfgenamen, waardoor hierover [[Wet inkomstenbelasting 2001|inkomstenbelasting]], [[erfbelasting]] e.d. kan worden geheven.
 
Dit sluit volgendsvolgens de regering aan bij de bestaande praktijk dat in nagenoeg alle gevallen de erfgenamen ook de begunstigden zijn van het APV. Ingeval niet-erfgenamen begunstigden zijn dan hebben deze begunstigden doorgaans een concreet recht richting het APV. Zo'n concreet recht wordt bij deze begunstigde belast en blijft buiten aanmerking bij de erfgenamen. De toerekening is niet van toepassing met betrekking tot een erfgenaam, ingeval blijkt dat deze persoon en diens partner niet rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde zijn van het afgezonderd particulier vermogen en dit ook niet kunnen worden.
 
Het APV wordt gedefinieerd in Artikel 2.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het gaat om een afgezonderd vermogen, niet zijnde een [[sociaal belang behartigende instelling]], waarmee meer dan bijkomstig een particulier belang wordt beoogd, tenzij tegenover de afzondering van dit vermogen een uitreiking van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelgerechtigdheid of daarmee vergelijkbare rechten heeft plaatsgevonden, of een economische deelgerechtigdheid is ontstaan.
77.315

bewerkingen